HELP-DESK

pentru serviciile sociale & asistenții sociali

prin

Email: contact@cfcecas.ro

Facebook: CFCECAS

Facebook: Ana Radulescu


Update Help-Desk 

3582 de sesiuni 

consiliere, ghidare, informare și suport

10 martie – 18 iunie 2020


LINK – ARTICOLE RELEVANTE ÎN CONTEXTUL COVID-19 


Perioada aceasta de criză a pus serviciile sociale, publice și private, dar și pe asistenții sociali din spitale, la mare încercare.

Ministerul de Interne și Ministerul Muncii și Protecției Sociale au publicat o serie de recomandări privind activitatea derulată în spațiul social, dar și reguli ce trebuie implementate de către centrele și serviciile sociale.

Aceste recomandări modifică protocoalele de gestionare a spațiului serviciilor și centrelor sociale, dar și practica profesională privind evaluarea, intervenția și monitorizare.

Regulile publicate de către Ministerul de Interne și Ministerul Muncii și Protecției Sociale trebuie adaptate la specificul serviciilor sociale. Este în continuare nevoie de adaptare sau de regândire permanentă a evaluărilor și intervențiilor în această perioadă.

Suspendarea, reorganizarea, dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale noi în această perioadă, nu a fost ușoară.

Formele vulnerabilităților populației se diversifică, iar numărul persoanelor vulnerabile crește într-un ritm rapid.

Pentru a răspunde nevoilor de reorganizare a activității, dar și pentru a dezvolta practici de intervenție în contexte noi de intervenție,  CFCECAS a organizat un HELP-DESK pentru serviciile și centrele sociale, dar și pentru asistenții sociali.

HELP DESK-ul este asigurat prin email, telefon și messenger.

Până acum, HLEP-DESK a fost oferită consiliere, ghidare, informare, dar și suport pentru a accesa resursele care le-au fost necesare.

CFCECAS a primit o serie de solicitări care vizează suportul de materiale de igienă și protecție și a reușit să coreleze aceste resurse pentru a ajunge la cei care au nevoie. De asemenea, CFCECAS a solicitat Ministerului de Interne includerea nevoilor serviciilor și centrelor sociale, dar și a asistenților sociali în estimarea nevoilor de echipamente de protecție.

Ca urmare a solicitărilor, CFCECAS a oferit consiliere pentru personalul medical pentru a gestiona problemele familiale și sociale cu care se confruntă în această perioadă.


Ariile pe care le acoperim

 1. Asistenții sociali din spitale (inclusiv spitalele COVID-19);
 2. Asistenții sociali din Unitățile de Primiri Urgențe;
 3. Asistenții sociali și personalul din serviciile publice de asistență socială din cadrul administrațiilor publice locale (DAS/SPAS);
 4. Asistenții sociali și personalul din centrele rezidențiale pentru copii și adulți (DGASPC/DAS);
 5. Asistenții sociali și personalul angajat în adăposturile de noapte;
 6. Asistenții sociali și personalul angajat în centrele de carantină;
 7. Asistenții sociali si personalul din centrele de asistență a victimelor violenței domestice;
 8. Ambulanțele sociale;

Suportul oferit de către CFCECAS pe Help-Desk, până acum, a vizat următoarele arii:

 • Reorganizarea serviciilor sociale și a practicilor de lucru;
 • Tipuri de servicii sociale dezvoltate ca urmare a prevenirii COVID 19 – asistența persoanelor izolate la domiciliu și centrele de carantină;
 • Modalitatea de intervenție în cazul asistenței persoanelor aflate în izolare;
 • Adăposturile de noapte – reorganizarea activității și a practicilor de lucru în acord cu recomandările autorităților;
 • Centrele de zi pentru copii – reorganizarea activității și a practicilor de lucru în acord cu recomandările autorităților;
 • Centrele zi pentru persoanele vârstnice – reorganizarea activității și a practicilor de lucru în acord cu recomandările autorităților;
 • Centrele de recuperare – reorganizarea activității și a practicilor de lucru în acord cu recomandările autorităților;
 • Echipamentele necesare pentru asistenții sociali și pentru personalul de îngrijire și gestionarea cazurilor în care aceste echipamente nu sunt complete. Tipuri de comportamente de protecție necesare;
 • Practici de asistență și îngrijire în centrele pentru persoane cu dizabilități;
 • Evaluările sociale – reorganizarea activității și a practicilor de lucru în acord cu recomandările autorităților;
 • Evaluările în cazul violenței domestice – reorganizarea activității și a practicilor de lucru în acord cu recomandările autorităților;
 • Modalitatea de derulare a activităților de oferire a hranei și a produselor de igienă oferită de către Direcțiile de Asistență Socială (DAS) / Serviciul Public de Asistență Socială (SPAS);
 • Intervenția pentru asistența copiilor victime a violenței în familie – reorganizarea activității și a practicilor de lucru în acord cu recomandările autorităților;
 • Adopția și gestionarea cazurilor particulare reorganizarea activității și a practicilor de lucru în acord cu recomandările autorităților;
 • Adaptarea intervenției în spitale – oncologie și psihiatrie;
 • Adaptarea intervenției în Unitățile de Primiri de Urgență;
 • Adaptarea proceselor de consiliere oferită de către asistenții sociali din CJRAE;
 • Asigurarea asistenței persoanelor singure, cu vârsta peste 65 de ani;
 • Organizarea activităților de suport în comunitate a persoanelor peste 65 de ani și a persoanelor vulnerabile (femei însărcinate, familii monoparentale, etc);
 • Resursele pe care le pot accesa părinții care sunt spitalizați ca urmare a COVID – 19! 

Perioadele de criză impun soluții de criză adaptate la specificul fiecărei comunități.

FELICITĂRI DGASPC-urilor / DAS-urilor /SPAS-urilor pentru modalitatea în care au gestionat această perioadă și continuă să ofere suport oamenilor aflați în situații de vulnerabilitate.

Felicitări asistenților sociali din UPU/CPU și din spitale.

Felicitări asistenților sociali din CJRAE pentru inițiativele de a muta online consilierea familiilor aflate în asistență;

Noi continuăm să vă fim aproape în toată această perioadă în care avem stare de urgență.


Mulțumesc echipei de asistenți sociali care îmi sunt aproape în această perioadă.

Ana Rădulescu