În această perioadă, serviciile publice de asistență socială au primit responsabilitatea de a oferi suport persoanelor care se află în izolare pentru prevenirea COVID 19.

Întrucât această responsabilitate a fost preluată fără nici o pregătire a personalului care va face această activitate, o să vă oferim câteva idei pe care le puteți adapta la nivelul propriilor comunități. Această activitate este coordonată cu poliția și cu direcțiile de sănătate publică. 

Aceste idei se bazează pe activitatea echipei mobile de intervenție create de DGASPC Sector 6 pentru asistența persoanelor izolate.

Serviciile publice de asistență socială pot face:

  1. Evaluare în vederea identificărilor nevoilor generate de starea de izolare;
  2. Intervenție care să vizeze corelarea persoanelor izolate cu servicii și resurse în funcție de nevoi, dar și oferirea de consiliere și ghidare pentru ca persoanele afectate să poată gestiona cu bine perioada de izolare;
  3. Monitorizare care vizează o evaluare continuă a problemelor și ajustarea intervenției;

 

Este important de menționat că suportul este oferit telefonic și prin deplasare la domiciliu.

 

Contactarea telefonică a persoanelor izolate se poate face pentru evaluarea inițială, pentru intervenție și pentru monitorizare:

a. obiectivele evaluării inițiale:

   • obținerea unor elemente de identificare exactă a celor în cauză (nume, vârstă, adresă, confirmare număr telefon)
   • solicitarea informațiilor despre simptomele pe care le au persoanele izolate cu scopul identificării posibilelor situații de risc;
   • evaluarea nevoilor pe componentele de bază (medicație, alimentație, consiliere);
   • identificarea potențialului grup de suport al persoanei (membri ai familiei extinse, vecini);

b. obiectivele intervenției – prin intermediul telefonului/ online, asistenții sociali pot oferi consiliere socială și suport emoțional:

   • suport pentru gestionarea conflictelor în familie;
   • ghidare pentru gestionarea timpului și a activităților realizate cu copiii;
   • suport pentru gestionarea informațiilor din media și poziționarea corectă față de riscurile de îmbolnăvire;
   • consiliere pentru ancorarea în realitate și suport pentru prevenirea atacurilor de panică;
   • consiliere pentru a menține contactul cu rețele sociale de suport;
   • consiliere pentru a relua telefonic legătura cu anumite persoane din familia lărgită și a gestiona relațiile disfuncționale;
   • ghidare pentru gestionarea modificărilor în starea de sănătate;
   • etc

c. obiectivele monitorizării:

   • verificarea modului în care sunt furnizate resursele sau suportul și dacă existe obstacole;
   • evaluarea în vederea identificării unor nevoie care pot apărea pe parcurs în vederea modificării intervenției;

Toate inadvertențele sesizate în perioada de evaluare trebuie comunicate Direcției de Sănătate Publică.

 

Pentru deplasare la domiciliul persoanelor autoizolate

Acest demers are ca principale obiective:

 • furnizarea de materiale uz menajer (saci gunoi) în conformitate cu normativele speciale privind depozitarea și colectarea deșeurilor menajere, în contextul epidemiei Covid 19;
 • furnizarea de hrană sau alte materiale necesare;

Deplasarea la domiciliul persoanelor izolate trebuie să fie respectate cu strictețe măsurile de protecție a membrilor echipei de intervenție, în vederea prevenirii potențialei infectări.

Selectăm din practica aplicată de către echipele DGASPC Sector 6 în etapa deplasării la domiciliul persoanelor autoizolate

 • persoana autoizolată va fi anunțată telefonic, de către operatorul care gestionează contactul telefonic, precizându-se foarte clar motivul vizitei echipei de intervenție și intervalul orar aproximativ (maxim 3 ore);
 • echipa de intervenție va avea acces la datele actualizate și complete privind numele, adresa și numărul de telefon;
 • se recomandă apelarea persoanei de către echipa de intervenție doar la momentul ajungerii în proximitatea domiciliului acesteia;
 • la momentul apelului, echipa de intervenție se va identifica, va solicita facilitarea accesului (număr interfon) și va stabili împreună cu persoana autoizolată un procedeu simplu și clar de predare/preluare a materialelor/produselor furnizate (ex. după obținerea numărului interfon, membrul echipei se va deplasa până în fața ușii persoanei, va așeza cu grijă materialele într-o zonă cât mai igienică, după care se va îndepărta, urmând ca persoana autoizolată să confirme preluarea produselor, în baza unui apel telefonic efectuat la scurt timp );
 • pe întreg traseul de la ușa de acces în scară până la ușa persoanei, se va evita pe cât posibil contactul direct cu suprafețe (ex. ușii scării, lift);
 • după efectuarea fiecărei predări, persoana însoțitoare rămasă la mașină va facilita persoanei care a desfășurat intervenția, depunerea imediată a măștii si mănușilor într-un sac folosit exclusiv pentru acest motiv, închis după fiecare intervenție și așezat într-un spațiu delimitat clar și distinct de restul materialelor din mașină;
 • după depunerea imediată a măștii și mănușilor toți membrii echipei vor folosi dezinfectant pentru mâini;
 • în cazul intervenției la un domiciliu unde există persoane depistate pozitiv la testarea Covid 19, sau care au intrat în contact direct cu persoane depistate pozitiv, se va folosi în mod obligatoriu întregul echipament de protecție (mască, mănuși, combinezon protecție, protecție încălțăminte);
 • în cazul deplasării cu un mijloc de transport altul decât destinat special unor astfel de intervenții, bancheta spate, utilizată de către membri echipei care efectuează intervenția, va fi protejată folosind un material izolant (folie nylon rezistentă) care să acopere întreaga suprafață și care va fi fixată în așa fel încât în timpul deplasărilor să nu se desprindă;
 • se recomandă ferm utilizarea unui mijloc de transport (tip ambulanță) dedicat unor astfel de intervenții;
 • la finalul operațiunii, sacul care conțin materiale care au fost folosite de către membrii echipei în cadrul intervențiilor va fi depozitat în spațiul și locația transmisă echipei anterior începerii operațiunii, urmând a fi distruse conform normelor în vigoare;
 • pentru mijlocul de transport utilizat/echipamente gen combinezoane se va efectua igienizarea și dezinfectarea atentă și integrală, anterior oricărei alte utilizări;

CFCECAS a pus la dispoziția serviciilor social un HLEP DESK. Dacă vă putem oferi suport și consiliere, nu ezitați să ne contactați.

Ana Radulescu

Raoul Dromereschi – DGASPC Sector 6

 


Noile pedepse privind infracțiunea zădărnicirii combaterii bolilor

(1) În ceea ce privește infracțiunea zădărnicirii combaterii bolilor, nerespectarea măsurilor de carantină sau de
spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

(3) Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care știe că suferă de
această boală se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(5) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(6) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(7) Dacă prin fapta prevăzută în alin. (3) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor 3 persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(8) Dacă prin fapta prevăzută în alin. (4) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Omisiunea declarării unor informații, o nouă infracțiune

Potrivit OUG, omisiunea persoanei de a divulga cadrelor medicale sau altor persoane autorizate sau unei unități în care acestea își desfășoară activitatea a unor informații esențiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în contact cu o persoană infectată cu o boală infectocontagioasă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.