CFCECAS lansează invitația de participare la procedura de achiziție – Servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului “VERA – Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!”

 

Data și ora-limită de depunere a ofertei: 28.05.2023, ora 23:59

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la adresa de email:
office@cfcecas.ro
Persoana de contact Adela Setet

Proiectul “VERA – Schimbare pozitivă prin acţiuni integrate în vremuri dificile!” este derulat în temeiul contractului de finanțare nr. 1/55971/2022/18.07.2022, încheiat între PP – Lider de parteneriat și Operatorul de Program – Ministerul Justiției (OP – MJ) pentru proiectul în cauză, finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN). 
Proiectul este implementat în parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și în consorțiul format din organizațiile: CFCECAS, Sensiblu, Necuvinte și Centrul de Mediere si Securitate Comunitara (CMSC). 
Obiective specifice:
OS1: Capacitate de răspuns îmbunătățită a mecanismelor interinstituționale pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunităților (echipe mobile – EM)
În cadrul acestei componente vor fi avute în vedere următoarele activități:
1. Organizarea sesiunilor de instruire pentru coordonatorii și membrii echipelor mobile
2. Elaborarea unui Toolkit privind intervenția de urgență în situații de violență domestică, necesar activității echipei mobile
OS2: Capacitate instituțională îmbunătățită prin instruirea specialiştilor din compartimentele de violență domestică (CVD) de la nivelul DGASPC-urilor și creşterea capacității acestora de a facilita accesul la justiție al victimelor violenței domestice și violenței de gen și a copiilor afectați de aceasta.
În cadrul acestei componente vor fi avute în vedere următoarele activități:
1. Organizarea sesiunilor de instruire pentru specialiștii din cadrul compartimentelor de violență domestică/cu atribuții în domeniul violenței domestice
2. Elaborarea unui Ghid de lucru pentru specialiștii din cadrul compartimentelor de violență domestică

>>> ACTIVITĂȚI ÎN DERULARE


>>> Întâlnire Focus grup

Pentru mai multe informații accesați ACEASTĂ PAGINĂ DE WEB


>>> Evaluarea nevoilor de formare

În perioada septembrie – octombrie 2022, CFCECAS împreună cu partenerii organizează două analize de evaluare a nevoilor de formare care se adresează:
  • Coordonatorilor echipelor mobile și membrilor echipelor mobile din cadrul DAS-urilor și a SPAS-urilor. Chestionarul de evaluare a nevoilor de formare ESTE DISPONIBIL AICI!
  • Specialiștii din cadrul Compartimentelor de violență domestică. Chestionarul de evaluare a nevoilor de formare ESTE DISPONIBIL AICI!

Proceduri de achizitii publice

FEBRUARIE 2023:

CFCECAS lansează invitația de participare la procedura de achiziție – Servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului “VERA – Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!”