CURSURI 2021


SEPTEMBRIE 2021

Curs de formare continuă – MANAGEMENTULUI DE CAZ ÎN PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI, 28-30 septembrie 2021

Curs de formare continuă: RELAȚIONARE ȘI COMUNICARE ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ, 28 – 30 septembrie 2021

 

OCTOMBRIE 2021

Curs de formare continuă: INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI RELAȚIONALĂ, 19-21 octombrie 2021

Curs de pregătire continuă – MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE, 27-29 octombrie 2021

 


ARHIVA – CURSURI 2021

IANUARIE 2021

Curs de formare continuă: ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI MANAGEMENTUL DE CAZ, 27-29 ianuarie 2021

FEBRUARIE 2021

Curs de formare continuă: COMUNICAREA ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ – TEHNICI ȘI COMPETENȚE PROFESIONALE, 10-12 februarie 2021 

Curs de formare continuă: DEZVOLTAREA REZILIENȚEI ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ – METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU, 24-26 februarie 2021 

Curs de formare continuă: CONSILIEREA COPILULUI CARE SUFERĂ PIERDERI, 24-26 februarie 2021 

MARTIE 2021

Curs de formare continuă: ASISTENȚA COPILULUI ABUZAT, NEGLIJAT SAU MALTRATAT, 10 -12 martie 2021 (14.00-16.00)

Curs de formare continuă: BURNOUT ȘI (de)MOTIVARE ÎN SERVICIILE SOCIALE – PREVENIRE ȘI RĂSPUNS, 24-26 martie 2021 (10.00-12.00)

Curs de formare continuă:ASISTENȚA VICTIMELOR VIOLENȚEI ÎN FAMILIE, 24-26 martie 2020 (14.00-16.00)

APRILIE 2021

Curs de formare continuă: SERVICII DE SUPORT PENTRU ACCESUL PE PIAȚA MUNCII, 13-14-15 aprilie 2021 (10.00-12.00)

Curs de formare continuă: ELABORAREA PROCEDURILOR SI REDACTAREA DOCUMENTELOR IN SERVICIILE SOCIALE, 19-21 aprilie 2021 (12.00-14.00)

Curs de formare continuă: INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI RELAȚIONALĂ, 21-23 aprilie 2021 (14-16.00)

MAI 2021

Curs de formare continuă: ELABORAREA PROCEDURILOR ȘI REDACTAREA DOCUMENTELOR ÎN SERVICIILE SOCIALE, 05-07 mai 2021

Curs de formare continuă: METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ, 12-14 mai 2021 (10.00-12.00)

Curs de formare continuă – COMPETENȚE PROFESIONALE ÎN PRACTICA ASISTENȚEI SOCIALE, 12-14 mai 2021 (18.00-20.00)

Curs de pregătire continuă – DEZVOLTAREA REZILIENȚEI ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ, 19-21 mai 2021 (14.00 -16.00)

Curs de pregătire continuă – ASISTENȚA PERSOANELOR VÂRSTNICE, 19-21 mai 2021 (10.00-12.00)

IUNIE 2021

Curs de formare continuă: CONSILIEREA COPILULUI CARE SUFERĂ PIERDERI, 2-4 iunie 2021 (10.00-12.00)

Curs de formare continuă: MANAGEMENTULUI DE CAZ ÎN PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE, 16-18 iunie 2021 (10.00-12.00)

IULIE 2021

Curs de formare continuă: RELAȚIONARE ȘI COMUNICARE ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ, 14-16 iulie 2021 (12.00-14.00)

SEPTEMBRIE 2021

Curs de formare continuă: ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI MANAGEMENTUL DE CAZ, 22-24 septembrie 2021

Curs de pregătire continuă – SUPERVIZAREA ÎN SERVICIILE SOCIALE, 22-24 septembrie 2021

 


În următoarea perioadă, CFCECAS a suspendat toate cursurile de formare continuă care au loc face-to-face! Cursurile de formare sunt acum oferite în format ONLINE!


Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS) implementează și menține un management al calității în formarea profesională în asistență socială. CFCECAS este certificat ISO 9001: 2015 ca furnizor de formare și supervizare în asistența socială.

CFCECAS furnizează cursuri de formare continuă de peste 12 ani și a deținut certificare de furnizor de formare din partea Autorității Naționale pentru Calificări; prin Centrul de Evaluare a Competențelor a deținut acreditarea de evaluare a competențelor pe alte căi decât cele formale pentru Autoritatea Națională pentru Calificări; și a fost acreditat de către Agenția Funcționarilor Publici pentru furnizarea cursurilor de formare continuă.

Formatorii CFCECAS sunt certificați și acreditați pentru a derula procese de evaluare a competențelor și a oferi formare profesională continuă.

CFCECAS organizează cursuri de formare continuă în baza legislației privind formarea profesională a adulților.


INFORMAȚII GENERALE DESPRE CURSURI

Cursurile de pregătire, specializare sau perfecționare furnizate de CFCECAS se adresează șefilor de centre și servicii, personalului cu atribuții de coordonare și management, managerilor de caz și responsabililor de caz, precum și personalului de specialitate (asistenților sociali, psihologilor, consilierilor juridici, educatorilor etc).

Cursurile sunt menite:

   • să răspundă nevoilor de formare profesională continuă și să ofere o actualizare la practicile moderne în domeniu;
   • să contribuie la respectarea cerințelor standardelor minime de funcționare a serviciilor sociale;
   • să asigure cerințele de acreditare / reacreditare a serviciilor sociale;

Cum pot fi contractate cursurile CFCECAS?

Cursurile de pregătire, specializare sau perfecționare furnizate de CFCECAS pot fi achiziționate direct, prin solicitare de ofertă, sau prin achiziție pe SEAP.

Pentru solicitare de ofertă ne puteți contacta pe email la adresa: office@cfcecas.ro.

Locația cursurilor

Pentru cursurile organizate la cererea instituțiilor/organizațiilor, locația de desfășurare poate fi adaptată nevoilor și posibilităților solicitantului de curs:

   1. în orașul unde își are sediul instituția/organizația;
   2. la sediul sau punctul de lucru al instituției/organizației;
   3. în locații stabilite de comun acord cu solicitantul de curs (instituție/organizație).

NOTA:

Pentru a se putea organiza cursul, este necesară înscrierea unui număr minim de 8 participanți.

Cursurile se finalizează cu Certificate de Participare CFCECAS. 

Tarifele

CFCECAS dorește să ofere posibilitatea de participare la cursuri tuturor celor interesați de formarea lor profesională continuă. Vă invităm să solicitați oferta de preț personalizata la adresa de email: office@cfcecas.ro.

Pentru cursurile organizate la cererea instituțiilor/organizațiilor, tarifele sunt negociabile.

Pentru informații suplimentare privind cursurile, precum și pentru cererea de ofertă personalizată vă rugăm sa ne contactați la adresa de email: office@cfcecas.ro.


DETALII DESPRE CURSURILE OFERITE
Notă: dacă cursul de care aveți nevoie în formare nu se regăsește printre temele de mai jos, vă rugăm să contactați echipa CFCECAS, prin email trimis la office@cfcecas.ro, și să solicitați o ofertă personalizată. 
  • Curs: MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE

Cursul poate fi organizat pentru una din următoarele arii de pregătire:

– Management competitiv și creșterea performanței în serviciile sociale;

– Managementul eficient în gestionarea echipei îi gestionarea voluntarilor;

– Self-management și luarea deciziei în procesele ce țin de managementul serviciile sociale de calitate.

Nota: Pentru cursurile organizate la cerere,  tematicile de curs pot fi adaptate nevoilor solicitantului de curs. Cursul are o durată de 21 de ore.

  • Curs: SUPERVIZARE PROFESIONALĂ ÎN SERVICIILE SOCIALE

Cursul poate fi organizat pentru una din următoarele arii de pregătire:

– Supervizare în serviciile sociale;

– Supervizare în managementul de caz;

Nota: Pentru cursurile organizate la cerere,  tematicile de curs pot fi adaptate nevoilor solicitantului de curs. Cursul are o durată de 30 de ore.

 

  • Curs: ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MANAGEMENT DE CAZ 

Cursul poate fi organizat pentru una din următoarele arii de pregătire:

– Management de caz în asistența socială;

– Asistența socială a victimelor violentei domestice;

– Managementul situațiilor de criză în relațiile adult-copil;

– Metode și tehnici de intervenție în asistența socială;

– Metode de educație non-formală;

– Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;

– Consilierea vocațională și servicii de suport în asistența socială.

Nota: Pentru cursurile organizate la cerere,  tematicile de curs pot fi adaptate nevoilor solicitantului de curs. Cursul are o durată de 30 de ore.

 

  • Curs: ASISTENȚA SOCIALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE

Cursul poate fi organizat pentru una din următoarele arii de pregătire:

– Etapele îmbătrânirii și nevoile emoționale;

– Metode și tehnici de intervenție în serviciile sociale adresate persoanelor vârstnice.

Nota: Pentru cursurile organizate la cerere,  tematicile de curs pot fi adaptate nevoilor solicitantului de curs. Cursul are o durată de 30 de ore.

 

  • Curs: ASISTENȚA SOCIALA A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Cursul poate fi organizat pentru una din următoarele arii de pregătire:

– Incluziunea sociala si drepturile persoanelor cu nevoi speciale

– Metode de lucru in serviciile sociale adresate persoanelor cu nevoi speciale

– Consilierea vocaționala si servicii de suport pentru persoanele cu nevoi speciale

Nota: Pentru cursurile organizate la cerere,  tematicile de curs pot fi adaptate nevoilor solicitantului de curs. Cursul are o durată de 30 de  ore.

  • Curs: COMPETENȚE SOCIALE / PROFESIONALE / PERSONALE

Cursul poate fi organizat pentru una din următoarele arii de pregătire:

– Comunicarea eficientă;

– Managementul stresului;

– Managementul conflictelor;

– Managementul timpului.

Nota: Pentru cursurile organizate la cerere,  tematicile de curs pot fi adaptate nevoilor solicitantului de curs.