ARHIVA PROIECTELOR


PROIECT: Învăță despre cele mai bune practici în materie de incluziune pentru educația adulților

Cod proiect: 2020-1-RO01-KA104-078176

Perioada de implementare:  03 august 2020 –02 august 2021

Proiectul este finanțat prin Programul Erasmus+ și este coordonat de către CFCECAS. 

LINK – PAGINA PROIECT

Contact: contact@cfcecas.ro


PROIECT: EMPOWER

Cod proiect: 2019-3-RO01-KA105-078076

Perioada de implementare:  01 februarie 2020 –31 ianuarie 2021

Proiectul este finanțat prin Programul Erasmus+ și este coordonat de către CFCECAS. 

LINK – PAGINĂ PROIECT

Contact: contact@cfcecas.ro


PROIECT: YSAPA – Youth Steps against Power Abuse

Cod proiect: 2019-1-PL01-KA205-062772

Perioada de implementare: 1 August 2019 – 31 iulie 2021

Proiectul este finanțat prin Programul Erasmus+ în perioada ianuarie – septembrie 2019.

Link – PAGINĂ PROIECT

Contact: contact@cfcecas.ro


PROIECT: Can be fair

Cod proiect: 2018-3-IT03-KA105-014767

Proiectul a fost finanțat prin Programul Erasmus+ și a fost implementat în perioada ianuarie – septembrie 2019.

Link – PAGINĂ PROIECT

Contact: contact@cfcecas.ro


PROIECT: Reziliența și competențele sociale

Perioada de implementare: 2016-2019

Lider de proiect: Departamentul de Sociologie și Științe Politice, Facultatea de Cultură și Sociologie Salzburg

LINK – PAGINĂ PROIECT

Contact: contact@cfcecas.ro


PROIECT: Animal Assisted Education

Cod proiect: 2018-3-IT03-KA105-015038

Proiectul a fost finanțat prin Programul Erasmus+ și a fost implementat în perioada ianuarie – septembrie 2019.

Link – PAGINĂ PROIECT

Contact: contact@cfcecas.ro


PROIECT: Building alternative attitudes: an effective response to bullying (Alt Att)

Cod proiect: 2018-3-RO01-KA105- 061151

Proiectul a fost finanțat prin Programul Erasmus+ și a fost implementat în perioada ianuarie – octombrie 2019.

LINK – PAGINĂ PROIECT


PROIECT: 

The Social Service Workforce as Related to Child Protection in Southeast Europe: A Regional Overview

Perioada de implementare: 2014-2015

Lider de proiect: Terre des hommes

LINK RAPORT


PROIECT: Action for Change

Perioada de implementare: 2015-2016

Lider de proiect: Royal Borough of Kensington and Chelsea, UK

Action For Change este un program DAPHNE, co-finantat de Comisia Europeana si implementat de catre un consortiu din Anglia, Italia, Ungaria si Romania

Link pagina proiect

Info media link


PROIECT STRATEGIC:

“Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, POSDRU/84/6.1/S/53560;

Perioada de implementare: 2011-2013

Lider de proiect: Consiliul Judeţean Alba.


PROIECT STRATEGIC:

“Crearea şi implementarea modelului integrat de evaluare, formare profesională şi angajare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din România”,POSDRU2007/15/6.2/S/7;

Perioada de implementare: 2008 -2011

Lider de proiect: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţie Sociale şi Persoanelor Vârstnice.


PROIECT STRATEGIC:

“Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în penitenciare la programe de formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe parcursul şi dupa executarea pedepsei”, POSDRU 15/6.2/S/8. 

Perioada de implementare: 2008-2011

Lider de proiect: Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul de Justiție;

Acest proiect a fost evaluat de către Ministerului Fondurilor Europene (evaluare realizata de către Ernst & Young) între cele mai bune 10 proiecte privind egalitatea de şanse implementate în Romania prin fonduri europene in perioada de finantare 2008-2014!


Proiectele CFCECAS se adresează:
    • PERSOANELOR VULNERABILE: tinerilor, persoanelor de etnie roma, tinerilor şi persoanelor aflate în detenţie si persoanelor adulte care, la un moment dat, se confruntăcu anumite limitări de ordin psihic, social, mental, fizic sau cultural, victime ale violenței domestice;
    • PERSONALULUI SERVICIILOR SOCIALĂ: angajaţilor (asistenţi sociali, psihologi, educatori) ai serviciilor publice şi private de asistenţă a grupurilor vulnerabile pentru pregătirea furnizării unor servicii inovative şi calitative de integrare socială şi pe piaţa muncii;
    • MANAGERILOR SERVICIILOR SOCIALE ŞI MANAGERILOR ONG-urilor cu scopul pregătirii pentru un management eficient al serviciilor şi pentru dezvoltarea unor alternative de suport extern pentru creşterea calităţii serviciilor.
    • ASISTENȚILOR SOCIALI care își desfășoară activitatea în spitale, Unități de Primire Urgență sau în învățământ;

Organizaţia noastră are o echipă puternică de asistenţi sociali cu experinţă internaţioanală, psihologi specializaţi în optimizarea performanţei profesionale, formatori și evaluatori de competenţe profesionale.