)

CFCECAS vă asigură în această perioadă de urgență asistență, îndrumare și consiliere prin

 HELP DESK.


Pe fondul închiderii centrelor de zi sau a centrelor de recuperare care funcționează în cadrul DGASPC/DAS, o parte importantă din populația vulnerabilă riscă să rămână fără suport și fără serviciile absolut necesare.

În perioadele de criză, asistenții sociali și serviciilor sociale nu pot și nu se retrag din angajamentul de a oferi suport.

Din contră.

Ar trebui să își crească și să își diversifice suportul. Flexibilitatea adaptării suportului oferit la nevoile persoanelor vulnerabile, precum și la regulile impuse de către Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă este absolut necesară.

În perioadele de criză, cum este aceasta pe care o parcurgem, centrele de zi, centrele de recuperare sau serviciile de asistență socială în comunitate trebuie să funcționeze în baza unui plan de siguranță care să vizeze modificare radicală a modului în care este oferit suportul, dar fără anularea acestuia pentru populația vulnerabilă.

De altfel, în acest moment este necesar să avem în vedere vulnerabilități diferite. Resursele materiale, informaționale și personale trebuie direcționate spre persoanele vulnerabile. Este nevoie de adaptare pentru a nu îi lasa pe oameni singuri în fața riscurilor. Persoanele vulnerabile se confruntă cu o creștere a vulnerabilității în această perioadă, iar nevoile și capacitatea lor de a accesa serviciile sociale se schimbă în această perioadă. 

Fără cunoaștere, flexibilitate, profesionalism și decizie riscăm să avem crize sociale majore și persoane vulnerabile aflate în risc.

Astfel, este necesar ca serviciile sociale oferite să continue prin stabilirea unor PROCESE diferite, stabilite de către fiecare DGASPC/ DAS/ SPAS în funcție de resursele și problematica persoanelor vulnerabile, dar și de nevoia de respectare a regulilor impuse de către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. Serviciile sociale din comunitate pot să susțină procesul de informare a populației vulnerabile asupra regulilor impuse de către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. 

DGASPC/ DAS/ SPAS trebuie să direcționeze resurse pentru menținerea regulilor de igienă impuse de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă în cadrul serviciilor sociale atât pentru personal cât și pentru persoanele vulnerabile.

De asemenea, trebuie direcționate resurse pentru probleme sociale care pot să fie generate de situația actuală.

Răspunsul adecvat al DGASPC/DAS/SPAS poate să asigure reducerea panicii la nivel comunitar, dar și creșterea nivelului de siguranță pentru oameni și suport adecvat în funcție de vulnerabilități.  

Perioadele de criză cer măsuri specifice și acesta este momentul în care trebuie să răspundem diferit și rapid la nivel de comunicare, suport și asistență.

Protecția și asistența persoanelor vulnerabile, dar și protecția asistenților sociali/ personalului de specialitate/personalului de îngrijire sunt prioritare.

Riscurile pot fi gestionate cu calm și prudență, dar este nevoie și de flexibilitate, resurse pentru respectarea regulilor de siguranță și responsabilitate la nivel local. 

(publicat la 11 martie 2020)

 

Ana Rădulescu

Director Executiv – Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS)

Președinte – Federația Internațională a Asistenților Sociali, Europa (IFSW Europe)


Citiți cele15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19), Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă!

One Reply to “Serviciile sociale nu trebuie să fie închise, ci trebuie să fie adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile în acord cu recomandările CNSSU”

Comments are closed.