În baza OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, supervizarea profesională este parte din procesul de formare continuă a angajaților serviciilor sociale.

Potrivit procedurilor de implementare a standardului 12 din Ordin nr. 288 din 06/07/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 24/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului, coordonatorii serviciilor și alți specialiști angajați ai furnizorului de servicii care desfășoară activități de supervizare internă beneficiază de cel puțin 42 de ore de formare continuă în acest domeniu.

Necesitatea supervizării externe se regăsește și în cerințele standardelor minime de calitate și este condiție pentru acreditatea și reacreditarea serviciilor. Supervizarea este o metodă de îmbunătățire a performanțelor profesionale, de exersare eficientă a competențelor specifice ocupațiilor din sfera socială, de creștere a calității și sustenabilității serviciilor sociale.


Cine poate să beneficieze de acest program de supervizare?

La acest program de supervizare pot să participe șefii și coordonatorii de centre și servicii care au în fișa postului responsabilități legate de coordonarea unei echipe de lucru sau activități de evaluare a performanțelor profesionale.


Câte ore durează procesul de supervizare?

CFCECAS oferă un program de supervizare profesională ce poate avea între 10-20 sesiuni de supervizare individuală și de grup/echipă. Durata unei sesiuni de supervizare individuală este în jur de 1 1/2 , iar durata unei sesiuni de supervizare în grup/echipă este în jur de 2 1/2 ore. Stabilirea numărului concret de sesiuni de supervizare se va face în funcție de obiectivele/nevoile de supervizare ale contractantului.


Care sunt etapele procesului de supervizare?

  • Evaluarea nevoilor de supervizare;
  • Structurarea planului individualizat de supervizare;
  • Derularea sesiunilor de supervizare;
  • Evaluarea continuă a procesului de supervizare;
  • Pregătirea raportului de supervizare și a recomandărilor pentru următoarele programe de supervizare;
  • Evaluarea finală a programului de supervizare și oferirea documentației care atestă participarea la programul de supervizare;

Cum se deruleaza sesiunile de supervizare?

Programul de supervizare se derulează prin sesiuni face-to-face și sesiuni de lucru online. Alternarea sesiunilor de supervizare face-to-face cu supervizarea online permite adaptarea planului individualizat de supervizare la programul de muncă a persoanei supervizate.


Unde sunt derulate sesiunile de supervizare?

Programul de supervizare este derulat în apropierea locului de muncă al persoanei supervizate sau în cadrul instituției / organizației în care lucrează.


Care sunt ariile abordate în supervizare?

Pentru domeniul centrat pe administrare și management eficient, CFCECAS urmează cele 8 principii ale calității:

Orientarea către persoanele asistate: corelarea obiectivelor centrului cu necesitățile persoanelor care beneficiază de suport, utilizarea instrumentelor și tehnicilor de evaluare a satisfacției persoanelor asistate, organizarea conferințelor de caz cu personalul și utilizarea feedback-ului pentru a orienta practica serviciului;

Leadership: alocarea și realocarea sarcinilor de lucru, înregistrarea rezultatelor, transferul experienței de lucru în echipă, aplicarea unui sistem clar și transparent de recompensă a personalului din serviciu și un sistem eficient de suport pentru angajați, prevenirea comportamentelor care nu sunt etice și a consecințelor acestora;

Implicarea personalului: oferire de feedback într-o manieră constructivă și stimulativă în vederea îmbunătățirii performanței ulterioare, activarea angajaților pentru a participa la deciziile care afectează serviciul, transparență în luarea unei decizii, capacitatea de a administra conflicte;

Abordarea bazată pe procese; modul optim de alocare a resurselor, capacitatea de management a riscurilor;

Abordarea sistemică: dezvoltarea unei gândiri flexibile și dezvoltarea rapidă a unei strategii pentru rezolvarea problemelor apărute în funcționarea serviciului / centrului;

Îmbunătățirea continuă: evaluarea nevoilor de formare profesională în acord cu cerințele de lucru ale fiecărui angajat al serviciului;

Luarea deciziilor pe baza faptelor și rezolvarea situațiilor neprevăzute cu operativitate;

Relații avantajoase cu partenerii: planificarea de activități care să creeze valoare pentru toate părțile implicate.


Pentru domeniul centrat pe pregătirea procesului, cunoștințelor și a instrumentelor pentru a oferi supervizare internă:

  • Pregătirea unui plan de supervizare în raport cu cerințele locului de muncă al persoanei supervizate și cu nevoile acesteia de dezvoltare profesională;
  • Elaborarea instrumentelor utilizate în procesul de supervizare și evaluare;
  • Pregătirea unor tehnici adecvate procesului de învățare prin supervizare;
  • Dezvoltarea unui sistem de autoevaluare pentru monitorizarea evoluției profesionale pe parcursul procesului de supervizare.

La solicitare, CFCECAS poate crea programe personalizate de supervizare, în funcție de nevoile fiecărei instituții sau organizații. Pentru solicitare de ofertă ne puteți contacta pe email la adresa: office@cfcecas.ro.