Programul de supervizare oferit personalului de intervenție: manageri de caz, responsabili de caz, asistenți sociali, educatori, personal care intervine în evaluarea și asistența copiiilor și adulților care beneficiază de servicii sociale.    

Supervizarea externă asigurată de către CFCECAS este realizată în baza Standardului 12 din Ordin nr. 288 din 06/07/2006 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 24/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

Potrivit procedurilor de implementare a Standardului 12, furnizorii de servicii au obligația de a asigura supervizarea internă și externă a managerilor de caz și responsabililor de caz.

Necesitatea supervizării externe se regăsește și în cerințele standardelor minime de calitate și este condiție pentru acreditarea și reacreditarea serviciilor.

Cine poate să beneficieze de acest program de supervizare?

La acest program de supervizare pot să participe manageri de caz, responsabili de caz, asistenți sociali din serviciile sociale publice sau private, personalul din serviciile sociale care are responsabilități să lucreze în echipa de intervenție.

Câte ore durează procesul de supervizare?

CFCECAS oferă un program de supervizare profesională ce poate avea între 10-20 sesiuni de supervizare individuală și de grup/echipă. Durata unei sesiuni de supervizare individuală este în jur de 1 1/2 , iar durata unei sesiuni de supervizare în grup/echipă este în jur de 2 1/2 ore. Stabilirea numărului concret de sesiuni de supervizare se va face în funcție de obiectivele/nevoile de supervizare ale contractantului. 

Cum se derulează sesiunile de supervizare?

Programul de supervizare se derulează prin sesiuni face-to-face, în sesiuni individuale sau de grup.

Unde sunt derulate sesiunile de supervizare?

Programul de supervizare este derulat în apropierea locului de muncă al persoanei supervizate. Persoanele supervizate nu trebuie să călătorească. 

Care sunt ariile abordate în supervizare?

Pentru domeniul centrat pe managementul de caz, administrarea eficientă a cazurilor și dezvoltare personală:

  • tehnici de evaluare a cazului și de analiză a problemelor sociale;
  • stabilirea priorităților de intervenție pentru a răspunde nevoilor beneficiarului;
  • tehnici de motivare și implicare a beneficiarilor în soluționarea cazurilor;
  • formularea clară și concisă a obiectivelor măsurabile prin consultarea membrilor echipei multidisciplinare;
  • respectarea limitelor de competență stabilite pentru fiecare membru al echipei;
  • program detaliat de derulare a activităților;
  • stabilirea limitelor personale și profesinale în administrarea cazurilor;
  • prioritizarea corectă a scopurilor personale și a celor profesionale;
  • evaluare corectă a nivelului motivației profesionale;
  • evaluare corectă a nivelului propriilor competențe;
  • stabilirea obiectivelor profesionale pe termen scurt, mediu și lung.

Pentru domeniul centrat pe protecția copilului și pe identificarea factorilor de risc pentru abuz, neglijare, separarea copilului de familia sa:

  • administrarea atașamentului la copil și a relațiilor din familie;
  • tehnici de evaluare a abuzului asupra copiilor;
  • planificarea unei evaluări pentru identificarea formelor de abuz asupra copilului;
  • planificarea unei intervenții în cazul abuzului asupra copilului;
  • administrarea plasamentului copilului victimă sau martor la violență în familie;
  • modalități de interacțiune și de lucru cu copilul care are o istorie de abuz;
  • metode de pregătire a familiei care trece prin procesul separării de copil;
  • tipuri de activități care facilitează reintegrarea copilului în familie.

La solicitare, CFCECAS poate crea programe personalizate de supervizare, în funcție de nevoile fiecărei persoane, dar și de capacitatea financiară.