În perioada martie – iunie 2018, echipa CFCECAS realizează analiza nevoilor serviciilor sociale pentru stabilirea priorităților pentru Raportul de Țară 2018 al Grupului de referință din cadrul în Semestrului European 2018.

În cadrul strategiei pe patru ani (2014-2017), Rețeaua Socială Europeană (ESN) a lansat un proiect care are ca obiectiv analiza problemelor sociale și a provocările cu care se confruntă serviciile sociale și să identifice prioritățile de acțiune. Grupul de referință al ESN analizează modul în care răspund serviciile sociale nevoilor persoanelor vulnerabile și dezvoltă recomandări pentru Semestrul European.