Procedurile și instrumentele de lucru au fost elaborate în perioada 2016-2018 sub egida Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Asociației Asistenților Sociali din România (ASproAS) și a Centrului de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS). 
Aceste proceduri și materiale au fost aprobate de către DSU în martie 2018 și au fost trimise de către Domnul Secretar de Stat, Dr Raed Arafat, spre implementare imediată către toate UPU/CPU din țară.

Pachetul de proceduri de lucru descrie modalitatea prin care asistentul social preia cazurile, evaluează și stabilește intervenția necesară pacienților care beneficiază de serviciile medicale de urgență și au nevoie în același timp și de suport social, dar și informarea, ghidarea și consilierea pacienților și a aparținătorilor și externarea dirijată a pacienților ce trebuie transferați la domiciliu sau în unităţi de asistenţă medico-socială.
Pachetul de proceduri include și proceduri specifice de intervenție, cum ar fi:
 • asistența persoanelor care solicită asistență medicală de urgență prin UPU/CPU și nu dețin acte de identitate, nu își pot declara identitatea sau identitatea declarată nu poate fi confirmată din internările anterioare;
 • asistența pacienților care solicită asistență medicală de urgență ca urmare a agresiunilor fizice suferite sau care prezintă semne ale abuzului și violenței;
 • asistența victimelor violenței sexuale;
 • asistența persoanelor fără adăpost.
Pe lângă aceste proceduri de lucru, au fost introduse două instrumente de lucru:
 • Fișa de anamneză socială;
 • Registrul de anamneză și intervenție socială;
Pe lângă proceduri de lucru și instrumente, a fost elaborată și Fișa de post pentru asistentul social care lucrează în UPU/CPU.

PROCEDURI ȘI INSTRUMENTE
 1. Registrul de anamneza și intervenție socială;
 2. Fișa de anamneză și intervenție socială;
 3. Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru evaluarea și stabilirea intervenției sociale pentru pacienții UPU/CPU;
 4. Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru realizarea activității de informare și ghidare a pacienților și a aparținătorilor;
 5. Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru identificarea persoanelor care nu au asupra lor acte de identitate;
 6. Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru consilierea socială a pacienților și a aparținătorilor;
 7. Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru asistența persoanelor fără adăpost;
 8. Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru asistența socială a persoanelor adulte, victime ale violenței fizice în familie; 
 9. Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU care lucrează cu persoanele adulte, victime ale abuzului sexual;
 10. Procedură de lucru aplicată de către asistentul social angajat în UPU/CPU pentru realizarea externării dirijate;

Puteți solicita aceste materiale la adresa de email: contact@cfcecas.ro
Solicitarea și trimiterea documentelor respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați pe adresa de email: contact@cfcecas.ro

Procedurile și instrumentele de lucru au fost elaborate în perioada 2016-2018 de către echipa ASproAS/CFCECAS: Herbert Paulischin, Ana Rădulescu, Adriana Sălcianu și grupul de lucru format din asistenții sociali din Unitățile Primiri Urgențe/Compartimentele Primiri Urgențe: Camelia Chiorean (UPU Tg. Mureș),  Camelia Margareta Tirmoi (UPU Tg. Mureș), Felicia Dorina Botos (UPU Tg. Mureș), Imola Jakab (UPU Tg. Mureș), Cornelia Baciu (UPU Vaslui), Mihaela Elena Voicu (UPU Tg. Jiu), Doru Sergiu Trif (UPU Cluj Napoca), Mara Pacurar (UPU Baia Mare), Monica Bratu (UPU Brașov), Florin Ionita (CPU Pucioasa), Liliana Lacrimioara Marginean (UPU Alba Iulia), Florica Hanga (UPU Oradea), Siminica Dragomir (UPU Arad).
Mulțumim tuturor celor care au făcut acest demers posibil!

Poate vă intereasă și primul raport privind intervenția asistenților social în UPU/CPU.