ECDC, o agenție UE, a publicat în februarie 2020 un Ghid privind purtarea și îndepărtarea echipamentului individual de protecție în mediul sanitar pentru îngrijirea pacienților cu COVID-19 suspectat sau confirmat. măsurile prevăzute în acest ghid pot fi adaptate contextului de lucru din cadrul serviciilor și centrelor sociale. 


În cazul persoanelor care asigură îngrijire la domiciliu sau în cazul în care este necesară intrarea în casa persoanelor care au nevoie de suport, CFCECAS recomandă:

 • deplasarea la domiciliu se face cu mijloc de transport destinat special acestei activități; mijlocul de transport utilizat trebuie igienizat și dezinfect;
 • se recomandă ferm utilizarea unui mijloc de transport (tip ambulanță) dedicat unor astfel de intervenții pentru a sigura separarea între șofer și personalul care asigură asistență în domiciliu;
 • personalul (asistenții sociali, personalul de îngrijire, asistenții medicali) care intră în casă trebuie să aibă echipament complet: mască, mănuși, ochelari, botoșei protecție încălțăminte și combinezon, bonetă;
 • pe întreg traseul de la locuință până la ușa de acces în scară, se va evita contactul direct cu suprafețele; se va utiliza cotul sau o protecție suplimentară prin mănușă (ex. ușii scării, lift);
 • după ce a părăsit domiciliu, persoana care a desfășurat intervenția depune imediat masca, mănușile și combinezonul într-un sac folosit exclusiv pentru acest motiv; sacul este închis după fiecare intervenție și așezat într-un spațiu delimitat clar și distinct de restul materialelor din mașină;
 • combinezonul  de unica folosinta este schimbat după fiecare locuință vizitată, iar combinezonul reutilizabil este dezinfectat după fiecare vizită. Persoana care însoțește echipa pentru suport pulverizează dezinfectant după fiecare vizită;
 • după depunerea echipamentului toți membrii echipei vor folosi dezinfectant mâini;
 • bancheta din spate, utilizată de către membri echipei care efectuează intervenția, va fi protejată folosind un material izolant (folie rezistentă) care să acopere întreaga suprafață;
 • pentru fiecare caz în parte este necesar echipament nou. Nu se utilizează același echipament la două locuințe diferite.
 • utilizați soluția de dezinfectare a mâinilor înainte și după îndepărtarea echipamentului de protecție;
 • la finalul operațiunii, sacul/sacii care conțin materiale care au fost folosite de către membrii echipei în cadrul intervențiilor, vor fi depozitate în spațiul și locația transmisă echipei anterior începerii operațiunii, urmând a fi distruse conform normelor în vigoare;

Pentru îngrijirea la domiciliu este absolut necesară separarea persoanelor care sunt confirmate pozitiv de persoanele care au nevoie de suport.


Notă: acest articol a fost publicat în data de 10 aprilie 2020 și actualizat în data de 01 septembrie 2020.

One Reply to “Folosirea echipamentului de protecție în cazul deplasării personalului serviciilor sociale la domiciliul persoanelor care au nevoie de suport”

Comments are closed.