Dacă reprezentați un furnizor public sau privat de servicii sociale și doriți să contractați un curs în domeniul managementului de caz, vă rugăm să ne contactați pe email la adresa: office@cfcecas.ro 


Obiectivul cursului

CFCECAS organizează această sesiune de pregătire cu scopul de a oferi angajaților și șefilor serviciilor sociale, publice și private, posibilitatea de a acumula cunoștințe și de a dezvolta competențe pentru elaborarea unor strategii eficiente de intervenție și crearea planului de management utilizând competențe profesionale specifice managerului de caz, dar și de dezvoltare a indicatorilor de măsurare ai eficienței strategiei de lucru.

Cine trebuie să urmeze un curs de management de caz? 

Managerii de caz, responsabilii de caz, asistenții sociali din serviciile publice sau private de asistență socială, psihologii, juriștii.

Tematica generală a cursului

   • Metoda managementului de caz în asistenţa socială şi protecţia copilului;
   • Etape ale managementului de caz;
   • Competenţele managerului de caz și ale responsabilului de caz și modul de coordonare a activităților;
   • Proceduri și instrumente de lucru utilizate de către managerul de caz și responsabilul de caz;
   • Modalități de evaluare a riscurilor și a vulnerabilităților;
   • Stabilirea obiectivelor de intervenție în funcție de nivelul de dezvoltare a copilului și tipurile de ataşament realizate cu persoanele din contextul lui de viață;
   • Nevoile emoționale ale copilului și modalități de evaluare;
   • Atribuțiile responsabilului de caz și prioritizarea activităților;
   • Dezvoltarea şi implementarea PIP, PIS etc.

Pe lângă aceste tematici generale, fiecare participant poate solicita teme de analiză sau exemple pentru demonstrație din aria specifică de lucru.

Metodele utilizate pe parcursul cursului

Participanții vor avea beneficiul prezentării însoțite de exemplificare; dezbaterii însoțite de feedback; elaborării de strategii însoțite de prezentare și exemplificare; studiu de caz asociat cu practicarea competențelor asociate și analiza acestora.

Documentele eliberate la finalul cursului: certificat de participare eliberat de către CFCECAS – furnizor de formare profesională acreditat.  

Formator CFCECAS

Adela ȘETET

Durata cursului

18 de ore

Modalitatea de înscriere

Pentru a participa la acest curs de formare continuă, vă rugăm să trimiteți un email la adresa: office@cfcecas.ro cu solicitarea de înscriere, precizând: numele & prenumele, instituția/organizația în care lucrați, datele de contact (telefon & email).

Taxa de participare 

Vă rugăm să solicitați o ofertă pe email la adresa: office@cfcecas.ro

Atestarea participării 

La finalizarea programului de pregătire, cursanții vor primi din partea CFCECAS un atestat de participare.

Persoana de contact: Adela ȘETET