Curs de formare continuă:

COMPETENȚE PROFESIONALE ÎN PRACTICA ASISTENȚEI SOCIALE


Perioada

Cursul va avea trei întâlniri în zilele de:

– 12 mai 2021 (18-20.00)
– 13 mai 2021 (18-20.00)
– 14 mai 2021 (18-20.00)

Cursul este organizat online pe platforma zoom.

LINK – FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Descriere generală

Acest curs este pregătit pentru managerii de servicii și centre sociale, publice și private, dar și pentru asistenții sociali care lucrează în cadrul:

    • serviciilor și centrelor sociale din cadrul DGASPC/DAS/SPAS;
    • unităților medicale;
    • CSM-urilor;
    • penitenciarelor; 
    • etc

Formarea şi dezvoltarea competenţelor, în domeniul asistenței sociale, constituie un proces  desfăşurat pe întreaga durată a carierei şi implică o formare specializată. În cadrul acestui curs participanții vor avea posibilitatea să cunoască competențele de bază în asistența socială și să le adapteze la domeniul de lucru. 

Competențele profesionale sunt baza calității serviciilor oferite. De aceea cunoașterea lor, a modului de dezvoltare și utilizarea lor în practica profesională constituie baza formării profesionale continue. 

Cursul urmărește un concept unic de pregătire, bazat pe organizarea strategică și sistemică a procedului de învățare, concept aplicat și la nivel internațional în procesele de pregătire profesională continuă și în linie cu legislația privind formarea profesională continuă a adulților. 

Formatori

Ana Rădulescu & Adela Șetet

Taxa de participare = 250 lei

Plata pentru acest curs cu certificare a competențelor se face după confirmarea înscrierii. După completarea formularului de înscriere, CFCECAS vă trimite factura și datele pentru realizarea plății.

Modalitatea de înscriere

Pentru a participa la acest curs de formare continuă, vă rugăm să completați formularul de înscriere de mai sus.

CONFIRMAREA PARTICIPĂRII

La finalizarea programului de pregătire, cursanții vor primi din partea CFCECAS un atestat de participare.

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție pe adresa de email: office@cfcecas.ro

Persoană de contact: Adela ȘETET