Persoanele vârstnice sunt cele mai expuse riscului de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Găsiți aici recomandările Consiliului Europei

 


Informații suplimentare pentru asistența persoanelor vârstnice singure (peste 65 de ani) în comunitate, începând cu data de 21 martie 2020:

Direcțiile de Asistență Socială (DAS) și Serviciile Publice de Asistență Socială (SPAS) sunt responsabile să identifice persoanele vârstnice singure și să asigure suportul și asistența necesară, pentru ca acestea să rămână în casă.

Această acțiune vizează TOATE PERSOANELE SINGURE peste 65 de ani!

DAS /SPAS trebuie să redistribuie personalul serviciilor sociale care au fost suspendate spre serviciile sociale care trebuie să-și crească activitatea.

O parte din această activitate poate fi realizată de către asistenții sociali de acasă prin tehnologie informatică și de comunicații (identificare, evaluare inițială, informare, conectarea la serviciile necesare, consiliere, monitorizare), dar anumite activități (identificarea persoanelor care nu pot să comunice prin telefon sau internet, evaluare complexă, construire de rețele sociale de suport sigure, asistență și suport) trebuie să fie realizate pe teren. În acest caz, echipamentele adecvate de protecție pentru asistenții sociali sau personalul de suport din cadrul DAS /SPAS SUNT O OBLIGAȚIE! Fără aceste echipamente nu puteți face această activitate.

Este necesar ca ONG-urile și voluntarii care doresc să se implice în comunitate, să ia legătura cu DAS/SPAS pentru a coordona suportul material și emoțional.

Ordonanța militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 prevede:
Art. 8. —
– Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.

– Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

– Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute Ia alin.(1).

– Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.