Acestea sunt câteva capitole pe care să le adaptați la structura fiecărui serviciu.

Este însă absolut necesar să stabiliți procesele care au loc pe parcursul acestei perioade în care este impusă izolarea la locul de muncă. Asta înseamnă că trebuie să stabiliți care sunt activitățile și pașii care trebuie urmați pentru ca obiectivele să fie atinse.

De asemenea, trebuie descris întreg procesul pentru a arăta conformarea activităților cu prevederile Ordonanțelor Militare.

Obiectivele procedurii

În această perioadă, procesele pe care puteți să le descrieți vizează:

  1. Îngrijirea persoanelor rezidente în centre și siguranța personalului;
  2. Stabilirea graficului de activități pentru respectarea timpului de lucru și de odihnă a personalului;
  3. Reorganizarea activităților și a responsabilităților astfel încât acestea să fie acoperite de către personalul disponibil pe tură;
  4. Măsurile și responsabilitățile pe fiecare componentă pentru prevenirea infecției cu SARS-CoV-2;
  5. Riscurile estimate și modalitatea de răspuns de urgență;

Detalierea proceselor

1. La intrarea în tură

Modalitatea de igienă la intrarea în tură

Procedura trebuie să descrie cum anume se face intrarea în centru și care sunt măsurile de igienă impuse la intrarea în tură.

Graficul și alocarea activităților în echipa

Procedura de lucru trebuie să cuprindă graficul și alocarea activităților în echipa care preia tura. De asemenea, trebuie descris cum anume va fi făcută informarea echipei;

Estimarea riscurilor și modalitatea de răspuns

Trebuie specific cine răspunde de gestionarea situațiilor de risc, cum ar fi: decesul unei persoane rezidente în centru (în acest caz este obligatorie numirea unei persoane responsabile și instruirea acesteia pentru respectarea ordinelor în vigoare), precum și situația în care o persoană are nevoie de asistență medicală;

Tipul de echipamente și modalitatea de utilizare

Este absolut necesar să listați și să descrieți echipamentul pe care personalul centrului trebuie să îl poarte, reguli de folosire a echipamentelor și persoana responsabilă de urmărirea acestui proces. Aceste informații trebuie să fie aduse la cunoștință echipei și asumate de către aceasta;

Stabilirea suportului echipei

Condițiile excepționale în care trebuie derulate activitățile în cadrul izolării la locul de muncă impune ca angajatorul să asigure suport emoțional și social pentru personalul care a intrat în tură.

În acest caz pot fi menționate și cursurile online, în cazul în care personalul primește sarcini noi pentru care nu are pregătire, sau supervizare profesională;

 

2. La ieșirea din tură

Regulile care trebuie urmate după ieșirea din tură

În cazul primei ture trebuie menționată modalitatea în care se va face izolarea și pregătirea pentru posibilele situații de risc. Informațiile contradictorii vehiculate au dus la necesitatea detalierii acestora.

Suportul oferit persoanelor care ies din tură

Este absolut necesar ca persoanele care ies din tură să primească suport emoțional și social. Perioada de izolare de 14 zile poate să aibă efecte asupra sănătății personalului.

3. La schimbul de ture

Stabilirea traseelor diferite de intrare – ieșire

Personalul care intră și personalul care iese trebuie să aibă rute sau timpi diferiți de intrare și ieșire astfel încât să fie prevenit orice risc de infectare;

Semnarea documentației de către personalul care intră și care iese din tură

Este necesar să fie menționată documentația care trebuie semnată și modalitatea în care se face informarea și semnarea;

Mai sunt câteva aspecte care trebuie să fie incluse în procedură:

 • Modalitatea în care va fi rezolvată situația în care personalul aflat în tură se îmbolnăvește și are nevoie de îngrijire medicală. În acest caz trebuie să existe o strategie de răspuns;
 • Modalitatea în care o persoană rezidentă în centru se îmbolnăvește și merge în spital, după care se întoarce în centru;

În funcție de specificul fiecărui centru, mai pot si incluse și alte capitole. 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe Help-Desk!