În luna ianuarie 2021, CFCECAS a realizat o evaluare a nevoilor și intereselor de formare profesională continuă a Asistenților Sociali angajați în sistemul penitenciar în 2021.

RAPORTUL ESTE DISPONIBIL LA ACEST LINK

Acest raport a fost realizat pe baza a 31 de răspunsuri din 15 județe și vizează propunerile pentru 2021.

Persoanele private de libertate se confruntă cu o serie de provocări sociale, economice și personale care tind să complice semnificativ reintegrarea lor socială după eliberare. Unele dintre aceste provocări rezultă din circumstanțele și experiențele personale, altele sunt consecințe directe ale încarcerării sau atitudinea și dispoziția comunității față de persoanele eliberate din penitenciar.

Fără programe eficiente care să ajute persoanele private de libertate să facă față acestor multiple provocări, probabilitatea reintegrării lor sociale este foarte scăzută.

Programele de reabilitare organizate în penitenciar sunt eficiente atunci când se bazează pe o diagnoză completă și o evaluare individuală a persoanei și a situației acesteia, dar și pe programe individualizate de suport.

Pregătirea adecvată a asistenților sociali pentru realizarea evaluării, pregătirea și implementarea programelor individualizate de suport este esențială în acest proces.

Pe de o parte, evaluarea trebuie să ia în considerare factorii de risc, precum și factorii de protecție sau reziliență. Pe de altă parte, metodele tradiționale de predare-învățare nu sunt eficiente în educația adulților și mai ales în educația persoanelor încarcerate.

Lipsa motivației și alegerea unor metode neadecvate de lucru pot duce la o participare scăzută a deținuților la programe, precum și la lipsa de progres în realizarea schimbărilor necesare. Iar această situație va fi percepută ca un refuz din partea persoanelor private de libertate de a învăța și a schimba comportamente și atitudini, sau ca o ineficiență a programelor educaționale.

CFCECAS va anunța curând sesiunile de informare gratuite oferite în baza acestei analize. De asemenea, AICI aveți posibilitatea să consultați și grila noastră de cursuri actualizată permanent, iar AICI găsiți grila pentru webinarii.