Studenții de la asistență socială din București sunt invitați să facă parte dintr-un program de internship provocator

 Programul de Internship 2019! 

Sesiunea de înscrieri s-a închis.

CFCECAS urmează să mai organizeze selecții pentru acest program .


În luna februarie 2019, CFCECAS a organizat o selecție a studenților de la asistența socială pentru PROGRAMUL DE INTERNSHIP 2019.

Care este perioada în care este derulat programul de internship și ce număr de ore include?

Programul de internship este derulat în perioada februarie – decembrie 2019. Programul este flexibil și va fi creat de către fiecare student în parte împreună cu coordonatorul de internship. Numărul de ore este de asemenea flexibil, dar trebuie să fie minim 200 de ore derulate pe întreg programul de internship.

Care sunt activitățile derulate în cadrul programului de internship?

Programul de internship va cuprinde activități în cadrul proiectului INTESPO, desfășurat împreună cu Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București .

Scopul internshipului este sprijinirea echipelor de intervenţie locală în scopul identificării, mobilizării şi înregistrării tinerilor inactivi NEETs la Serviciul Public de Ocupare București (SPO) în vederea acordării acestora de măsuri personalizate de sprijin (oferte de locuri de muncă, reintegrarea în sistemul educaţional, participarea la cursuri de formare profesională, scheme de ucenicie sau stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior).

Activitățile desfășurate în cadrul internshipului:

  • Identificarea tinerilor NEETS la nivelul sectoarelor din București;
  • Informarea și ghidarea acestora către AMOFB;
  • Însoțirea tinerilor NEETS pentru eliberarea documentelor necesare înscrierii în SPO;

 

Care sunt documentele care însoțesc activitatea în programul de internship?

Fiecare student va semna un contract de voluntariat în acord cu legislația în vigoare. Acest program de internship va fi recunoscut ca experiență profesioanală, iar tinerii vor primi CERTIFICATE DE COMPETENȚE în acord cu legislația în vigoare.  

Ce trebuie să știi despre programul de pregătire?

Programul se derulează în intervale orare care să permită armonizarea cursurilor din cadrul facultății cu sesiunile de pregătire și derularea activităților.  

Vă așteptăm alături de noi!


Coordonator program

Mădălina MANEA

EMAIL: madalina.manea93@yahoo.com

Telefon: 0748772644


Notă informativă: 

Termenul NEET se folosește pentru a descrie categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare

Conceptul a fost folosit la scară largă ca indicator pentru politicile orientate către tineret cu privire la ocupare, educație, formare și, de asemenea, incluziune socială în cele 28 de state membre ale UE, începând cu 2010. 

Categoria NEET a fost pentru prima dată menționată în mod expres în discuțiile politice europene în cadrul inițiativei emblematice „Tineretul în mișcare” a Strategiei Europa 2020. Termenul viza categoria de vârstă 15-24 de ani, fiind ulterior extinsă pentru a cuprinde persoanele cu vârste între 15 și 29 de ani. Conceptul este acum inclus la nivel central în discursul politic la nivelul UE. În prezent, 14,2 % din populația în vârstă de 15-29 de ani face parte din categoria NEET ( Sursa: https://www.eurofound.europa.eu/ro/topic/NEETs).