European Semester 2020: Social Services for Social Europe

 

Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS) pregătește Raportul de țară anual în domeniul serviciilor sociale. Raportul este coordonat de către European Social Network pentru Comisia Europeană.

Raportul pentru România este pregătit de către Ana Rădulescu și Herbert Paulischin.

Cercetarea România – Ana Radulescu

Colaboratori:

  • Laura Vilsan, Director General, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție Socială (DGASPC) Sibiu
  • Oana Pirvulescu, Director General, Direcția de Asistență Socială, Arad

Raportul anual al ESN privind semestrul european 2020 consolidează mesajele cheie din partea liderilor în serviciile sociale locale din Europa pentru a alimenta ciclul semestrului european 2020 la nivel european, dar și național.

Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS), prin Ana Rădulescu și Herbert Paulischin, este parte din Grupul de referință pentru componenta de servicii sociale a Semestrului European (ESN’s European Semester Reference Group).

Întâlnirea grupului de lucru are loc în perioada 22-23 septembrie 2020, iar raportul european privind serviciile sociale pentru Semestrul European va fi publicat în octombrie 2020.

În 2020, raportul evidențiază trei aspecte cheie pentru serviciile sociale publice din 24 de țări:

 1. Sărăcia și adecvarea sistemelor de protecție socială 
 2. Locuințe sociale și asistența adecvată a persoanelor fără adăpost
 3. Calitatea serviciilor sociale

Comisia Europeană și guvernele naționale ar trebui să se concentreze asupra politicilor care favorizează:

Un sprijin mai integrat pentru promovarea incluziunii sociale:

  • gestionarea integrată a cazurilor integrată cu distribuirea clară a rolurilor între profesioniști;
  • îmbunătățirea legislației pentru a facilita integrarea și schimbul de date între diferite agenții;
  • fluxuri de finanțare integrate și eficiente.

Mai multe investiții în forța de muncă a serviciilor sociale pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor sociale:

  • mai puțin timp pentru activitatea administrativă și mai mult timp pentru relaționarea profesională a asistenților sociali cu beneficiarii serviciilor sociale;
  • formarea profesională continuă pentru personalul serviciilor de asistența socială;
  • creșterea capacității de recrutare a personalului serviciilor sociale;

Grupul de referință al ESN pe semestrul european include reprezentanți ai asociațiilor naționale ale directorilor de servicii sociale, ai serviciilor sociale din autoritățile regionale și locale și ai asociațiilor naționale de profesioniști din serviciile sociale.

Înființat în 2014, grupul își propune să împărtășească conștientizarea problemelor cu care se confruntă serviciile sociale la nivel local, să ofere recomandări politice Comisiei Europene cu privire la modul în care aceste probleme pot fi abordate și să sporească viziunea serviciilor sociale în procesul de elaborare a politicilor la nivel european.