Proiectul RESPONSIVE – Creșterea responsivității serviciilor sociale din Europa la vocea cetățenilor (RESPONSIVE – Increasing responsiveness to citizen voice in social services across Europe)


MAI MULTE INFORMAȚII 

<<< Raport de analiză privind responsivitatea în domeniul asistenței sociale în România (LINK)


Prin intermediul proiectului RESPONSIVE ne propunem să îmbunătățim capacitatea de răspuns a serviciilor sociale din România și din Europa la contribuțiile cetățenilor.
Ne dorim să sporim impactul vocii oamenilor asupra abordărilor, organizării și furnizării a trei tipuri de servicii sociale: servicii pentru persoanele cu dizabilități și sănătate mentală, protecția copilului și servicii pentru tinerii aflați în situații de risc.
Cele trei servicii au fost alese pentru relevanța lor pentru agendele politice europene privind viața de familie, drepturile persoanelor cu dizabilități, sănătatea mentală, incluziunea socială și participarea tinerilor. Proiectul va ajuta persoanele care beneficiază de servicii sociale, isntituțiile și organizațiile furnizoare de servicii sociale și structurile politice ale UE să înțeleagă, să utilizeze și să inoveze mai bine cu cunoștințele, experiențele și ideile cetățenilor prin intermediul a șase obiective principale:
1. Analiza contextelor normative, juridice, politice și de practică la nivel local, național și UE, și modelarea modului în care serviciile sociale răspund la perspectivele oamenilor (WP1)
2. Evaluarea incluzii, funcționarea și impactul canalelor oficiale de contribuție a oamenilor la construcția și furnizarea serviciile sociale (grupuri consultative, consultări, plângeri, mecanisme de evaluare) (WP2)
3.Analiza obiectivelor, conținutului și abordărilor acțiunilor publice ale oamenilor pentru schimbarea serviciilor sociale (proteste, campanii, social media, întreprindere socială, producție artistică) (WP3)
4. Identificarea factorilor care modelează schimbările de către serviciile sociale ca răspuns la aportul oamenilor care utilizează serviciile sociale (WP4)
5. Conceperea și testarea unor inovații personalizate pentru oameni, grupurile societății civile, serviciile sociale și factorii de decizie politică pentru a extinde în mod semnificativ utilizarea diferitelor surse de cunoaștere a oamenilor de către serviciile sociale la diferite niveluri (WP5)
6. Promovarea adoptării inovațiilor prin diseminarea rezultatelor proiectelor (WP6)

Project acronym RESPONSIVE
Project name Increasing responsiveness to citizen voice in social services across Europe
Project number 101095200
Call HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02
Call topic The future of democracy and civic participation
1 March 2023 –  28 February 2026
Website https://www.responsive-europe.eu

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și o piniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.