PROIECT: RESPONSIVE – Creșterea receptivității la vocea cetățenilor în serviciile sociale din întreaga Europă

Cod proiect: 101095200
Call HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02
Perioada de implementare: 1 martie 2023 –  28 februarie 2026
Website https://www.responsive-europe.eu
LINK – PAGINĂ PROIECT
Contact: contact@cfcecas.ro

PROIECT: “VERA – Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!”

Cod proiect: 1/55971/2022/18.07.2022
Perioada de implementare: iulie 2022 – aprilie 2024
Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul „Justiție”
Liderului de parteneriat: Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES). CFCECAS este lider de consorțiu: Fundația Sensiblu, Asociația Necuvinte, Centrul de Mediere si Securitate Comunitara (CMSC)
LINK – PAGINĂ PROIECT
Contact: contact@cfcecas.ro

PROIECT: Courage  REborn – creAtive writing TOols for young  tRauma Survivors

Cod proiect:  (2022-2-RO01-KA220-YOU-000100459)
LINK – PAGINĂ PROIECT
Contact: contact@cfcecas.ro

PROIECT: “EMOTICOM: EMOTIonal management COMmunity after the pandemic”

Cod proiect:  (2022-1-CZ01-KA220-YOU-000089175)
LINK – PAGINĂ PROIECT
Contact: contact@cfcecas.ro

 


ARIVA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE