Despre MAP4FOSTERCARE

 

Acest proiect se adresează în mod direct asistenților maternali și profesioniștilor din serviciile de îngrijire de tip familial pentru copii. Raportul Comisiei Europene privind copiii aflați în îngrijire alternativă (2020) afirmă că „ scăderea efectivă a numărului de copii aflați în îngrijire în instituții nu poate fi susținută decât prin măsuri care includ dezvoltarea serviciilor de sprijinire a familiei, consolidarea altor alternative de îngrijire, precum plasamentul familial sau îngrijirea în familie, la asistenți maternali și adoptarea unor standarde de îngrijire alternativă de înaltă calitate.”

Obiective

Proiectul își propune să ofere asistenților maternali și profesioniștilor din casele de tip familial un set de instrumente care să îi sprijine pe parcursul vieții lor de familie, alături de copii pe care îi au în îngrijire. Cu ajutorul programului de formare cuprinzător propus, ne propunem ca asistenții maternali, familiile de plasament, părinții adoptivi să își dezvolte abilități și strategii parentale conform cu nevoile psihologice și fiziologice ale copiilor. Proiectul adoptă o abordare holistică a copilului și își propune să sprijine profesioniștii cu modele de formare derivate din domeniul asistenței sociale, psihologiei, antropologiei, filosofie și medicinei.

Cu ajutorul supervizării oferite la sfârșitul modulelor de formare  profesioniștii vor fi susținuți să identifice soluții pentru problemele pe care le întâmpină cu copiii și să dezvolte noi competențe parentale.

Activități:

Pachetul nr. 1: Managementul proiectului

Pachetul nr. 2: Cercetare și dezvoltarea programului de formare

Pachetul nr. 3: Formare și supervizare

Pachetul nr. 4: Diseminare și comunicare