Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS) a finalizat procedura de lucru pentru asistentul social angajat în spitalele de oncologie sau în secțiile de oncologie.

Pentru a solicita procedura, vă rugăm să faceți click pe link-ul de mai jos:

Prezenta procedură a fost elaborată și diseminată/comunicată pentru a stabili modul în care trebuie realizată intervenția asistenților sociali în cadrul secțiilor/spitalelor de oncologie, atribuțiile generale și specifice ale asistentului social, identificarea rolului în echipa terapeutică, multidisciplinară și cooperarea interinstituțională.

Procedura vizează activitatea asistentului social în relație cu:

    1. preluarea pacienților și înregistrările realizate în fișa de observație a pacientului;
    2. anamneza socială și intervenția socială;
    3. documentația realizată și înregistrată de către asistentul social;

Asistenții sociali au nevoie de formare profesională continuă pentru a dezvolta competențele necesare, suplimentare profilului profesional de bază, pentru a interveni. CFCECAS oferă suport și pregătire asistenților sociali pentru a implementa această procedură și pentru a dezvolta competențele de bază necesare.

Procedura este aplicată de către asistentul social angajat în spitalele de oncologie sau secțiile de oncologie.

Implementarea integrală a acestei proceduri poate fi realizată doar de către asistentul social care este angajat cu normă întreagă în spitalele de oncologie sau secțiile de oncologie. Pentru asistentul social care lucrează cu normă redusă în spitalele de oncologie sau secțiile de oncologie trebuie să fie selectate activitățile în acord cu timpul prevăzut în contractul de muncă.

De asemenea, această procedură poate fi aplicată integral sau parțial în funcție de numărul de zile de internare al pacienților și de schema de tratament.

Procedura trebuie să fie aplicată prin respectarea valorilor profesionale ale asistentului social, respectarea prevederilor juridice privind protecția datelor cu caracter personal și respectarea responsabilităților celorlalți specialiști din cadrul spitalului sau din cadrul altor instituții sau servicii cu care pacientul este sau trebuie să fie în contact.

PROCEDURĂ-DE-LUCRU-APLICATĂ-DE-CĂTRE-asistentul-social-angajat-în-spitalele-de-oncologie-sau-în-secțiile-de-oncologie


Această procedură a fost elaborată cu suportul grupului de lucru:

Marutoiu Maria Corina – Asistent social, Spitalul Județean de Urgență Tg Jiu

Petruța Anania –  Asistent social, Fundatia HOSPICE Casa Sperantei Brasov.

Herbert Paulischin – Președinte CFCECAS

Editor: Ana Rădulescu

MULȚUMIM TUTUROR PENTRU IMPLICAREA ÎN ELABORAREA ACESTEI PROCEDURI DE LUCRU CARE ASIGURĂ O INTERVENȚIE UNITARĂ LA NIVEL NAȚIONAL.