Despre managementul de caz în serviciile sociale 

Managementul de caz este o metodă de lucru în domeniul asistenței sociale. Această metodă are la bază abordarea integrată a evaluării nevoilor și a intervenției pentru eliminarea cauzelor care creează situații de risc pentru copii.

Aplicarea metodei managementului de caz în asistența și protecția copilului necesită persoane bine pregătit și care beneficiază de supervizare profesională. Managementul de caz are la bază un pachet de competențe și valori care sunt specifice profilului profesional al asistentului social.

Aceste valori încep cu integritatea profesională și continuă cu respectarea demnității copilului și a familiei acestuia pe parcursul intervenției, respectarea echilibrului dintre transparență și confidențialitate, angajarea în relații interpersonale care să aibă la bază integritatea profesională, să angajeze oamenii în deciziile care îi privesc și să se asigure că nu folosesc în activitatea lor.

Dacă managerul de caz nu are pregătirea necesară, poate să afecteze emoțional și mental copilul pe care ar trebuie să îl susțină. Dacă managerul de caz nu este pregătit să înțeleagă sistemic lumea socială și personală, și dacă nu va înțelege rostul valorilor profesionale, atunci cu siguranță rănește copilul. Dacă managerul de caz nu administrează profesional procesul, atunci copilul îl va percepe pe managerul de caz ca pe un agresor.


Cursuri și sesiuni de pregătire

În acest moment echipa CFCECAS derulează un număr de cursuri de formare continuă în domeniul managementului de caz:

I. Cursuri de formare continuă contractate de furnizori publici sau privați de servicii sociale 

Dacă reprezentați un furnizor public sau privat de servicii sociale care dorește să formeze angajații în acest domeniu, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email: office@cfcecas.ro 

II. Cursuri de formare continuă cu posibilitate de înscriere directă a participanților

Asistenții sociali, managerii de caz, responsabilii de caz, psihologii, juriștii care doresc să se pregătească în acest domeniu, au posibilitatea să se înscrie individual la acest curs. În acest moment, CFCECAS are în derulare următoarele cursuri cu posibilitate de înscriere:

Pentru acest curs nu mai avem locuri. Dacă sunteți interesați de sesiunile viitoare, vă rugăm să accesați această pagină sau să ne trimiteți un email pe adresa: office@cfcecas.ro 

Mai multe informații despre cursul de formare continuă în domeniul managementului de caz în serviciile sociale


Resurse juridice

ORDIN Nr. 393/630/4236/2017 din 13 martie 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei

ORDIN Nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului