Despre CFCECAS

Acreditări

CFCECAS este centru de formare profesională continuă, cu acreditări obținute din partea Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) și a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP). De asemenea, a obținut acreditare ca Centrul de Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale obtinuțe pe alte căi decât cele formale (autorizare ANC).

Asocieri Internaționale

CFCECAS face parte din Rețeaua Socială Europeană (ESN), o rețea susținută prin Programul Uniunii Europene pentru serviciile sociale publice din Europa.

Asocieri Naționale

CFCECAS face parte din Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România.

Managementul calității ISO 9001:2008

CFCECAS are implementat și menține un sistem de management al calității conform condițiilor din standardul SR EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008).

Operator de prelucrare a datelor cu caracter personal

CFCECAS este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal aprobat de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: 31005/ 31006/ 31007.

Inregistrare Camera Deputaților

CFCECAs are înregistrare la Camera Deputaţilor pentru Comisiile: Administrație, Muncă, Egalitate de Șanse.

Rapoarte de activitate