CURSURI ÎN DERULARE. VĂ AȘTEPTĂM!

Participarea este gratuită, dar înscrierea este obligatorie.


Cursuri de pregătire destinate personalului care lucrează în Departamentele / Centrele de asistență a victimelor violenței domestice ale DGASPC-urilor

Vor fi selectate câte două persoane din fiecare DGASPC .

De asemenea, vor fi incluse două persoane din cadrul centrelor pentru asistarea victimelor violenței domestice gestionate de către DAS-urile din Bacău, Cluj și Timișoara.

Participanții vor beneficia de acoperirea costurilor de transport și cazare (în acord cu legislația în domeniu).

Vă rugăm să folosiți link-urile de mai jos, alegând cea mai apropiată locație:


CLUJ, 26 -27 Septembrie 2023

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


TIMIȘOARA, 17 -18 Octombrie 2023

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


BACĂU, 7-8 Noiembrie 2023

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


BUCUREȘTI, 13 – 14 Decembrie 2023

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


Acest program de pregătire are loc în cadrul proiectului  “VERA – Positive change through integrated action in turbulent times!”, implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați ANES) în parteneriat cu Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS) – LIDER DE CONSORȚIU (Fundația Sensiblu, Asociația Necuvinte și Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC).