Organizăm cursuri de pregătire specializată pentru personalul din serviciile de intervenție și asistență, astfel încât să poată răspunde eficient nevoilor de asistență ale victimelor violenței domestice.

Vă invităm să alegeți din cursurile de pregătire pe care le organizăm:


Cursuri formare continua – intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunităților

MAI MULTE INFORMAȚII


Cursuri de formare continuă pentru personalul centrelor de asistență a victimelor violenței domestice DGASPC/DAS

MAI MULTE INFORMAȚII


Cursuri de formare continuă pentru consilierii juridici din cadrul DGASPC-urilor/ DAS-urilor/ SPAS-urilor

MAI MULTE INFORMAȚII

 


Acest program de pregătire are loc în cadrul proiectului  “VERA – Positive change through integrated action in turbulent times!”, implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați ANES) în parteneriat cu Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS) – LIDER DE CONSORȚIU (Fundația Sensiblu, Asociația Necuvinte și Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC).