Cursuri de formare continuă deschise înscrierii individuale:


INFORMAȚII GENERALE DESPRE CURSURI

Cursurile de pregătire, specializare sau perfecționare furnizate de CFCECAS se adresează șefilor de centre și servicii, personalului cu atribuții de coordonare și management, managerilor de caz și responsabililor de caz, precum și personalului de specialitate (asistenților sociali, psihologilor, consilierilor juridici, educatorilor etc).

Cursurile sunt menite:

   • să răspundă nevoilor de formare profesională continuă și să ofere o actualizare la practicile moderne în domeniu;
   • să contribuie la respectarea cerințelor standardelor minime de funcționare a serviciilor sociale;
   • să asigure cerințele de acreditare / reacreditare a serviciilor sociale;
Cum pot fi contractate cursurile CFCECAS?

Cursurile de pregătire, specializare sau perfecționare furnizate de CFCECAS pot fi achiziționate direct, prin solicitare de ofertă, sau prin achiziție pe SEAP.

Pentru solicitare de ofertă ne puteți contacta pe email la adresa: office@cfcecas.ro.

Locația cursurilor

Pentru cursurile organizate la cererea instituțiilor/organizațiilor, locația de desfășurare poate fi adaptată nevoilor și posibilităților solicitantului de curs:

   1. în orașul unde își are sediul instituția/organizația;
   2. la sediul sau punctul de lucru al instituției/organizației;
   3. în locații stabilite de comun acord cu solicitantul de curs (instituție/organizație).

NOTA:

Pentru a se putea organiza cursul, este necesară înscrierea unui număr minim de 8 participanți.

Cursurile se finalizează cu Certificate de Participare CFCECAS – furnizor de formare profesională.

Tarifele

CFCECAS dorește să ofere posibilitatea de participare la cursuri tuturor celor interesați de formarea lor profesională continuă. Vă invităm să solicitați oferta de preț personalizata la adresa de email: office@cfcecas.ro.

Pentru cursurile organizate la cererea instituțiilor/organizațiilor, tarifele sunt negociabile.

Pentru informații suplimentare privind cursurile, precum și pentru cererea de ofertă personalizată vă rugăm sa ne contactați la adresa de email: office@cfcecas.ro.

 


Cursuri oferite de CFCECAS

Notă: dacă cursul de care aveți nevoie în formare nu se regăsește printre temele de mai jos, vă rugăm să contactați echipa CFCECAS, prin email trimis la office@cfcecas.ro, și să solicitați o ofertă personalizată. 

  • Curs: MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE

Cursul poate fi organizat pentru una din următoarele arii de pregătire:

– Management competitiv și creșterea performanței în serviciile sociale;

– Managementul eficient în gestionarea echipei îi gestionarea voluntarilor;

– Self-management și luarea deciziei în procesele ce țin de managementul serviciile sociale de calitate.

Nota: Pentru cursurile organizate la cerere,  tematicile de curs pot fi adaptate nevoilor solicitantului de curs. Cursul are o durată de 21 de ore.

  • Curs: SUPERVIZARE PROFESIONALĂ ÎN SERVICIILE SOCIALE

Cursul poate fi organizat pentru una din următoarele arii de pregătire:

– Supervizare în serviciile sociale;

– Supervizare în managementul de caz;

Nota: Pentru cursurile organizate la cerere,  tematicile de curs pot fi adaptate nevoilor solicitantului de curs. Cursul are o durată de 30 de ore.

 

  • Curs: ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MANAGEMENT DE CAZ 

Cursul poate fi organizat pentru una din următoarele arii de pregătire:

– Management de caz în asistența socială;

– Asistența socială a victimelor violentei domestice;

– Managementul situațiilor de criză în relațiile adult-copil;

– Metode și tehnici de intervenție în asistența socială;

– Metode de educație non-formală;

– Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;

– Consilierea vocațională și servicii de suport în asistența socială.

Nota: Pentru cursurile organizate la cerere,  tematicile de curs pot fi adaptate nevoilor solicitantului de curs. Cursul are o durată de 30 de ore.

 

  • Curs: ASISTENȚA SOCIALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE

Cursul poate fi organizat pentru una din următoarele arii de pregătire:

– Etapele îmbătrânirii și nevoile emoționale;

– Metode și tehnici de intervenție în serviciile sociale adresate persoanelor vârstnice.

Nota: Pentru cursurile organizate la cerere,  tematicile de curs pot fi adaptate nevoilor solicitantului de curs. Cursul are o durată de 30 de ore.

 

  • Curs: ASISTENȚA SOCIALA A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Cursul poate fi organizat pentru una din următoarele arii de pregătire:

– Incluziunea sociala si drepturile persoanelor cu nevoi speciale

– Metode de lucru in serviciile sociale adresate persoanelor cu nevoi speciale

– Consilierea vocaționala si servicii de suport pentru persoanele cu nevoi speciale

Nota: Pentru cursurile organizate la cerere,  tematicile de curs pot fi adaptate nevoilor solicitantului de curs. Cursul are o durată de 30 de  ore.

  • Curs: COMPETENȚE SOCIALE / PROFESIONALE / PERSONALE

Cursul poate fi organizat pentru una din următoarele arii de pregătire:

– Comunicarea eficientă;

– Managementul stresului;

– Managementul conflictelor;

– Managementul timpului.

Nota: Pentru cursurile organizate la cerere,  tematicile de curs pot fi adaptate nevoilor solicitantului de curs.


 

One Reply to “Cursuri de formare profesională continuă”

Comments are closed.