CURSURI ÎN DERULARE. VĂ AȘTEPTĂM!

Participarea este gratuită, dar înscrierea este obligatorie.


Organizam 8 cursuri de pregătire continuă destinate CONSILIERILOR JURIDICI:

      • din cadrul DGASPC-urilor

      • din cadrul DAS-urilor/ SPAS-urilor

La aceste sesiuni sunt așteptați să participe minimum 200 de consilieri juridici.

Participanții vor beneficia de acoperirea costurilor de transport și cazare (în acord cu legislația în domeniu).

Tematica abordată va fi metodologia unitară privind informarea și orientarea în materie juridică a victimelor violenței domestice și violenței de gen, precum și a copiilor afectați.

Vă rugăm să folosiți link-urile de mai jos, alegând cea mai apropiată locație:


CONSTANȚA, 18-19 septembrie 2023 (format fizic)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


CRAIOVA, 27-28 septembrie 2023 (format fizic)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


BACĂU, 2-3 octombrie 2023 (format fizic)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


ALBA IULIA, 5-6 octombrie 2023 (format fizic)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


GALAȚI, 18-19 octombrie 2023 (format fizic)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


PITEȘTI, 23-24 octombrie 2023 (format fizic)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


SUCEAVA, 6-7 noiembrie 2023 (format fizic)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


BUCUREȘTI, 7-8 decembrie 2023 (format fizic)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 


Acest program de pregătire are loc în cadrul proiectului  “VERA – Positive change through integrated action in turbulent times!”, implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați ANES) în parteneriat cu Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS) – LIDER DE CONSORȚIU (Fundația Sensiblu, Asociația Necuvinte și Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC).