DATA: 30 octombrie – 1 noiembrie 2019

Număr de locuri: pentru această sesiune de pregătire sunt disponibile maximum 12 locuri

Locație: București, sediul administrativ CFCECAS

Cine poate participa? 

Sunt așteptați să participe: manageri de caz, responsabili de caz, asistenți sociali din serviciile publice sau private de asistență socială, psihologi, juriști.

Obiectiv: CFCECAS organizează această sesiune de pregătire cu scopul de a oferi angajaților și șefilor serviciilor sociale, publice și private, posibilitatea de a acumula cunoștințe și de a dezvolta competențe pentru elaborarea unor strategii eficiente de intervenție și crearea planului de management utilizând competențe profesionale specifice managerului de caz, dar și de dezvoltare a indicatorilor de măsurare ai eficienței strategiei de lucru.

Tematica generală a cursului:

   • Metoda managementului de caz în asistenţa socială şi protecţia copilului;
   • Etape ale managementului de caz;
   • Competenţele managerului de caz și ale responsabilului de caz și modul de coordonare a activităților;
   • Proceduri și instrumente de lucru utilizate de către managerul de caz și responsabilul de caz;
   • Modalitățți de evaluare a riscurilor și a vulnerabilităților;
   • Stabilirea obiectivelor de intervenție în funcție de nivelul de dezvoltare a copilului și tipurile de ataşament realizate cu persoanele din contextul lui de viață;
   • Nevoile emoționale ale copilului și modalități de evaluare;
   • Atribuțiile responsabilului de caz și prioritizarea activităților;
   • Dezvoltarea şi implementarea PIP, PIS etc.

Pe lângă aceste tematici generale, fiecare participant poate solicita teme de analiză sau exemple pentru demonstrație din aria specifică de lucru.

Metodele utilizate pe parcursul cursului: prezentare însoțită de exemplificare; dezbaterea însoțită de feedback; elaborare de strategii însoțită de prezentare și exemplificare; studiu de caz asociat cu practicarea competențelor asociate și analiza acestora.

Documentele eliberate la finalul cursului: certificat de participare eliberat de către CFCECAS – furnizor de formare profesională acreditat.  

Formatori: Ana RĂDULESCU & Adela ȘETET

Durata cursului: 18 de ore

Modalitatea de înscriere: înscrierea se face prin unui email la adresa: office@cfcecas.ro

Termen limită de înscriere: 20 octombrie 2019

Taxa de participare: vă rugăm să solicitați o ofertă pe email la adresa: office@cfcecas.ro

Evidența participări: la finalizarea programului de pregătire, cursanții vor primi din partea CFCECAS un atestat de participare, necesar pentru acreditarea sau reacreditarea serviciilor.

Persoana de contact: Adela ȘETET