Curs de formare continuă:

COMPETENȚE PROFESIONALE ÎN PRACTICA ASISTENȚEI SOCIALE


Perioada

Cursul va avea trei întâlniri în zilele de:

– 21 iulie 2021 (12-15.00)
– 22 iulie 2021 (12-15.00)

Cursul este organizat online pe platforma zoom.

LINK – FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Descriere generală

Acest curs este pregătit pentru asistenții sociali, educatorii și personalul care lucrează în cadrul serviciile sociale.

Formarea și dezvoltarea competenţelor, în domeniul asistenței sociale, constituie un proces desfășurat pe întreaga durată a carierei și implică o formare specializată. În cadrul acestui curs participanții vor avea posibilitatea să cunoască competențele de bază în asistența socială și să le adapteze la domeniul de lucru.

Competențele profesionale sunt baza calității serviciilor oferite. De aceea cunoașterea lor, a modului de dezvoltare și utilizarea lor în practica profesională constituie baza formării profesionale continue.

Cursul urmărește un concept unic de pregătire, bazat pe organizarea strategică și sistemică a procesului de învățare, concept aplicat și la nivel internațional în procesele de pregătire profesională continuă și în linie cu legislația privind formarea profesională continuă a adulților.

Modalitatea de înscriere:

Pentru a participa la acest curs de formare continuă, fiecare participant va completa formularul de înscriere.

Oferta financiară:

300 lei/ persoană. TVA 0 (zero).

La cerere, achiziția se poate face și prin SEAP. 

 

CONFIRMAREA PARTICIPĂRII

La finalizarea programului de pregătire, cursanții vor primi din partea CFCECAS un atestat de participare.


CFCECAS are implementat și menține un sistem al managementului calității conform ISO 9001:2015