ANUNȚ – TRAINING ORGANIZAT ÎN SPANIA

TEMA: Learning about best practices on Inclusion for Adult Education

PERIOADA: 28 SEPTEMBRIE – 7 OCTOMBRIE 2021

LIMBA ENGLEZĂ

CFCECAS anunță selecție pentru 3 persoane care doresc să participe la programul de pregătire continuă în Spania. 

Mai multe informații sunt disponibile aici: Infopack

 

Pentru înscriere vă rugăm să completați acest FROMULAR DE ÎNSCRIERE.

VĂ AȘTEPTĂM!


Membrii consorțiului (CFCECAS, ATIC, ANDCTR și CED) au decis să realizeze acest proiect („Învățarea despre cele mai bune practici în materie de incluziune pentru educația adulților”), pentru a acoperi nevoile noastre comune de formare, în ceea ce suportul oferit  persoanelor cu dizabilități și familiilor lor. 

Proiectul constă într-un proces de învățare bazat pe schimbul de bune practici, tehnici, modele etc. cu scopul de a susține personalul serviciilor sociale care lucrează în acest domeniu. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Pregătirea pentru a aplica tehnici specifice care îmbunătățesc sănătatea socială și calitatea vieții persoanelor care se confruntă cu limitări diferite;
  2. Oferirea de suport pentru personalul serviciilor sociale pentru a se pregăti pentru implemenarea de modelele de intervenție de succes care promovează autonomia și incluziunea la locul de muncă;
  3. Asigurarea schimbului de experiență și perspective diferite în înțelegerea nevoilor familiilor persoanelor cu dizabilități;

După ce am contactat diferite entități străine, am ales să dezvoltăm un program de instruire, la Ramales de la Victoria (Spania), coordonat și adaptat nevoilor noastre, de către ONG-ul Permacultura Cantabria.

Această activitate de formare își propune, de asemenea, să arate modele de colaborare de succes între familii, instituții, entități din diferite domenii (publice, private) și sectoare (educaționale, de afaceri, instituționale), care încearcă să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor cu dizabilități.

Ne vom concentra pe învățarea instrumentelor de consiliere și management emoțional și cum să organizăm grupuri de sprijin pentru familiile persoanelor cu nevoi speciale. Aceste instrumente sunt de bază pentru a-i ajuta să-și îmbunătățească calitatea vieții, adesea uitată. O parte importantă este cea legată de instrumentele de conștientizare și de advocacy, cu obiectivul utilizării acestor cunoștințe, în viitoarele campanii care vizează conștientizarea importanței incluziunii sociale și a ocupării persoanelor cu dizabilități.

Metodologia cursului va fi participativă și dinamică. Participanții vor fi încurajați să dezbată, să interacționeze și să lucreze în grup. Participanții vor dobândi noi competențe pentru a îmbunătăți calitatea intervenției prin implementarea de noi servicii pentru persoanele cu dizabilități și mediul lor.

Pentru a finaliza procesul de învățare și a maximiza rezultatele acestuia, au fost incluse și alte activități secundare:

1. Participanții se vor întâlni cu conducerea asociațiilor pentru a evalua atingerea rezultatelor preconizate de învățare și pentru a studia implementarea de noi servicii pentru persoanele cu dizabilități;

2. Participanții vor organiza ateliere de lucru pentru a împărtăși informațiile învățate cu colegi;

3. În a doua parte a atelierului, vor fi discutate posibilitățile de a stabili parteneriate cu alte entități și cu familiile persoanelor cu dizabilități;

4. Participanții fiecărei organizații vor ține o altă întâlnire cu conducerea organizației lor, pentru a revizui gradul de conformitate al planului de învățare și pentru a actualiza planul european de dezvoltare, în conformitate cu concluziile și lecțiile învățate.

5. La sfârșitul proiectului, organizațiile participante vor organiza o reuniune trimestrială pentru a evalua campania de conștientizare, folosind rezultatele proiectului.

 

CFCECAS va selecta un număr de studenți în asisternță socială și tineri asistenți sociali pentru a participa la la acest program de formare. 

Director: Ana Radulescu