Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS) a finalizat procedura de lucru pentru asistentul social angajat în spitalele de psihiatrie sau angajat în unitățile medicale cu responsabilități de intervenție în secțiile de psihiatrie.

Pentru a solicita procedura, vă rugăm să faceți click pe link-ul de mai jos:

SOLICITĂ PROCEDURA SAU INSTRUMENTELE DE LUCRU

Prezenta procedură a fost elaborată și diseminată/comunicată pentru a stabili modul în care trebuie realizată intervenția asistenților sociali în cadrul secțiilor/spitalelor de psihiatrie, atribuțiile generale și specifice ale asistentului social, identificarea rolului în echipa terapeutică, multidisciplinară și cooperarea interinstituțională.

Procedura descrie modalitatea în care asistentul social evaluează nevoile și stabilește intervenția socială necesară atât pacienților care au nevoie de asistență medicală în spitalele de psihiatrie sau secțiile de psihiatrie, cât și aparținătorilor acestora.

Procedura vizează activitatea asistentului social în relație cu:

 1. preluarea pacienților și înregistrările realizate în fișa de observație a pacientului;
 2. anamneza socială;
 3. formularea, înregistrarea și comunicarea diagnosticului social;
 4. planul individualizat de asistență și protecție – intervenția și suportul oferit de către asistentul social atât pacientului, cât și aparținătorilor / reprezentanților legali, cu aplicare detaliată pentru:
  • intervenția realizată pentru asistența persoanelor fără aparținători;
  • intervenția realizată pentru asistența persoanelor a căror identitate nu este cunoscută la internare;
  • intervenția realizată pentru asistența minorilor;
  • intervenția realizată de către asistentul social în cazul în care se impune externarea în formă supravegheată (externare dirijată);
  • intervenția realizată pentru pacienții cercetați penal;
  • valorile profesionale asociate intervenției;
 5. documentația socială realizată și înregistrată;

Notă: pentru asistența persoanelor cercetate penal va fi realizată o completare vizând intervenția asistenților sociali care lucrează în spitalele de psihiatrie de maximă siguranță.   

Procedura trebuie să fie aplicată prin respectarea valorilor profesionale ale asistentului social, respectarea prevederilor juridice privind protecția datelor cu caracter personal și respectarea responsabilităților celorlalți specialiști din cadrul spitalului sau din cadrul altor instituții sau servicii cu care pacientul este sau trebuie să fie în conectat.  


Această procedură a for elaborată cu suportul grupului de lucru: Ana Rădulescu, Laura Ghemeci, David (Macarie) Anca Adina, Leseru Paula, Neagu Gabriela, Herbert Paulischin.

Suport profesional: Herbert Paulischin

Coordonatorul grupului de lucru: Laura Ghemeci

Editor: Ana Rădulescu și Laura Ghemeci

MULȚUMIM TUTUROR PENTRU IMPLICAREA ÎN ELABORAREA ACESTEI PROCEDURI DE LUCRU CARE ASIGURĂ O INTERVENȚIE UNITARĂ LA NIVEL NAȚIONAL.