Lucrăm împreună pentru a dezvolta şi îmbunătăţi permanent!


https://www.esn-eu.org

CFCECAS este membru al Releței Sociale Europene (ESN)

Rețeaua Socială Europeană (ESN) este rețeaua pentru serviciile sociale publice locale din Europa.

ESN reunește oameni care planifică, finanțează, cercetează, gestionează, reglementează și furnizează servicii sociale publice locale, inclusiv sănătate, asistență socială, ocuparea forței de muncă, educație și locuințe.

ESN este o rețea de peste 120 de organizații membre din 35 de țări, care includ asociații naționale de directori, departamente de bunăstare socială ale guvernului, regiuni, județe și municipalități, agenții de finanțare și de reglementare, universități și alte organizații de cercetare și dezvoltare.


  http://www.apffp.ro

CFCECAS este membru al Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România

Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR) a fost înființată în toamna anului 2011, în vederea promovării conceptului de învățare pe tot parcursul vieții penntru a crește rata de participare a adulților la formarea profesională  și, totodată, ca urmare a convingerii că implementarea unor standarde înalte de calitate este necesară în formarea adulților din România.