Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS)

împreună cu Federația Internațională a Asistenților Sociali, Europa (IFSW Europe) și Asociația Asistenților Sociali din România (ASproAS)  organizează un webinar pentru asistenții sociali și personalul care lucrează în departamentele pentru educație și asistență psihosocială din cadrul penitenciarelor. 

Acest webinar este organizat cu suportul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP)

Data:

17 decembrie 2020, 18.00-20.00

PARTICIPAREA ESTE GRATUITĂ, DAR ÎNREGISTRAREA ESTE OBLIGATORIE

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

 

Acest webinar este doar pentru asistenții sociali și personalul care lucrează în departamentele pentru educație și asistență psihosocială din cadrul penitenciarelor 

Obiectivul webinarului este acela de a aborda aspectele specifice de intervenție generate de pandemia COVID-19. Webinarul va include o prezentare și dezbateri care vor facilita schimbul de practici privind intervenția asistenților sociali. Pandemia generată de infecția SARS-Cov-2 a obligat asistenții sociali să adapteze practica profesională la măsurile juridice și administrative impuse la nivel național pentru a preveni răspândirea infectărilor. Nevoia schimbului de perspective și dezbateri privind modul în care SARS-Cov-2 afectează practica profesională este o recomandare a IFSW Europe.

Temele care vor fi abordate:

  • Dezvoltarea consilierii sociale specifice pentru persoanele private de libertate care pierd membri ai familiei ca urmare a COVID-19
  • Strategii care trebuie avute în vedere pentru persoanele eliberate, în acord cu modificările apărute în practica serviciilor publice de asistență socială din comunitate (DAS)
  • Modalitatea în care poate fi menținută relația dintre persoanele private de libertate și spitalele în care sunt internați membrii familiei
  • Aspecte de etică profesională și contradicții identificate în practica asistentului social în contextele generate de COVID-19

Echipa de formatori și de suport este formată din următoarele persoane:

 • Ana Rădulescu 
 • Lucian Caciamac 
 • Cristina Dumitran 
 • Carmen Matei 

Platforma pentru derularea webinar-ului: ZOOM.

Înregistrarea participanților, costurile și certificarea participării

Participarea asistenților sociali și a personalului din echipele multidisciplinare la acest webinar este gratuită.

Înregistrarea participanților va fi făcută de către CFCECAS prin oferirea unui link de conectare electronică. Fiecare participant va primi un link pentru conectarea la webinar. Acest link va fi individual.

Sesiunile de formare nu sunt înregistrate și nu sunt publicate live pe rețele sociale.   

După seminar, CFCECAS va elibera participanților un atestat de participare la programe de formare continuă în acord cu art. 11 din Hotărârea 481/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003.


CFCECAS este centru acreditat SR EN ISO 9001:2015 / ISO 2015 în domeniul formării și supervizării în asistența socială și este operator acreditat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.