Prin intermediul acestui proiect, CFCECAS oferă suport și formare pentru 20 de practicieni care lucrează în domeniul intervenției pentru prevenirea violenței și asistența victimelor. 

Proiectul EMPOWER are ca scop sprijinirea practicienilor care lucrează cu tineri în a monitoriza, acționa și a reduce fenomenul violenței domestice în rândul comunităților din care fac parte.

Obiectivele proiectului sunt:

– OS1: Dezvoltarea competențelor specifice necesare în recunoasterea semnelor diferitelor forme de violență domestică (fizică, emoțională, financiară și socială), în familie și în cuplurile tinere;

-OS2: Consolidarea simțului de inițiativă și a gândirii critice pentru cei 20 de practicieni participanti, în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice în rândul tinerilor;

-OS3: Susținerea transferului de competențe necesare în cazul contactului direct cu cazurile de violență domestică (ascultarea activă, parafrazarea, rezumarea, feedback, aspecte ale limbajului nonverbal, etc);

-OS4: Dezvoltarea capacității organizationale a asociațiilor partenere în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, precum și în cadrul proiectelor transnaționale;