CFCECAS în 2019

413 ore de formare profesională continuă; 330 de ore de supervizare profesională; 1 conferință națională de asistență socială; 3 proiecte finanțate prin fonduri europene & 4 proiecte finanțate din surse proprii; 2 proceduri de lucru elaborate; 1 raport de țară privind serviciile sociale elaborat pentru Comisia Europeană; 1 raport național elaborat pentru Ministerul de Interne; 1 proiect de cercetare socială; 2 analize de competențe profesionale și de nevoi de formare elaborate; 1 campanie națională organizată; 1 simulare internațională de intervenție organizată în cadrul NATO

 

Detalii privind activitățile CFCECAS în 2019 sunt prezentate mai jos:

Conferința Națională de Asistență Socială, ROMÂNIA 2019

În perioada 28-30 iunie 2019, CFCECAS, împreună cu partenerii (ASproAS & IFSW Europe), a organizat Conferința Națională de Asistență Socială 2019, cu tema: Importanța relațiilor umane în asistența socială. La această conferință au participat asistenți sociali și angajați ai serviciilor sociale din peste 28 de județe.

Raportul este disponibil la acest LINK

 


Semestrul European – Comisia Europeană 2019

CFCECAS este membru al Grupului de Referință pentru elaborarea Raportului de țară pentru Servicii Sociale. Raportul este elaborat în cadrul Semestrului European.

Grupul de Referință urmărește ciclul de coordonare a politicii Comisiei Europene cu statele membre cunoscut sub numele de Semestrul European. În fiecare an, Grupul de Referință se întâlnește cu oficiali ai Comisiei Europene de la Bruxelles. În 2019, Grupul s-a întâlnit cu oficialii Comisiei Europene în perioada 27-28 iunie 2019.

Raportul privind serviciile sociale – Semestrul European 2019, Social Services for a Social Europe, este disponibil la acest LINK.


Formare profesională continuă 

În 2019, CFCECAS a furnizat un număr de 413 ore de formare profesională continuă pentru funizorii publici și privați de servicii sociale.  


Supervizare pofesională

În 2019, CFCECAS a furnizat un număr de 330 de ore de supervizare profesională pentru angajații din serviciile sociale, publice și private. 


Proceduri de lucru pentru asistenții sociali 

În 2019, CFCECAS a inițiat și derulat pregătirea procedurilor de lucru pentru:

      • Asistentul social angajat în spitalele sau secțiile de psihiatrie;
      • Asistentul social angajat în secțiile de oncologie;

Ambele proceduri sunt finzalizate și vor fi puse la dispoziția practicienilor în 2020. 

 


Cercetare

În 2019, CFCECAS a pregătit raportul pentru cercetarea Reziliență și competențe sociale. Raportul a fost prezentat la Conferința Europeană de Asistență Socială, 8-11 septembrie 2019.


Proiecte implementate

În 2019, CFCECAS a implementat proiecte cu finanțare europeană și cu finanțare proprie


Campania de conștientizare

În 2019, CFCECAS a organizat campania prin care a colectat și promovat mesaje cheie privind nevoile actuale care stau la baza dezvoltării unui pachet de servicii de suport adecvat nevoilor de asistență a victimelor violenței și nevoilor de schimbare a comportamentelor și atitudinilor agresorilor. Mesajele au fost transformate în propuneri pentru creșterea capacității de combatere a violenței domestice #AcțiuniPentruSchimbareînViolențaDomestică și au fost transmise Ministerului Muncii ș Protecției Sociale. 

Informațiile sunt disponibile la acest LINK


Rapoarte publicate


Seminarii și cursuri internaționale

În perioada 5-12 mai 2019, CFCECAS a organizat un curs pe mobilitatea lucrătorilor de tineret: construirea atitudinilor alternative ca răspuns eficient la bullying. Cursul a fost parte din proiectul ”Building alternative attitudes: an effective response to bullying” finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus + 2019. Proiectul a adus împreună 28 de participanți din 7 țări europene: Spania, Grecia, Lituania, Polonia, Croația, Bulgaria și România. Scopul cursului a vizat dezvoltarea de competențe și metode alternative de prevenire și combatere a bullying-ului în rândul tinerilor din comunitățile în care aceștia activează.

Informații despre acest curs găsiți la acest LINK