În perioada 20-22 septembrie 2019, membrii CFCECAS au participat la prima întânire a partenerilor în cadrul parteneriatului strategic ”Youth against power abuse”.

Proiectul international este derulat împreună cu:

  • Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Polonia
  • Seiklejate Vennaskond Estonia
  • Associação Educativa Nacional de Inclusão e Inovação nas Escolas Portugalia
  • Asociación cultural y medioambiental Permacultura Cantabria Spania

Parteneriatul strategic se va desfășura pe 2 ani, iar evenimentele și cursurile de formare internaționale vor fi adresate asistenților sociali care lucrează în mod direct cu tinerii.


Tematica cursului

Problema violenței și diversele tipuri de abuz de putere sunt din ce în ce mai vizibile și prezente în societatea europeană. Cei mai afectați sunt tinerii. De aceea, partenerii au decis să compare și să analizeze această problematică socială, elaborând un plan de acțiune comun.

Prin urmare, obiectivele principale ale cooperării noastre sunt să împărtășim cele mai bune practici pentru a combate abuzul de putere experimentat de tineri.  Din punct de vedere social, acest lucru ar trebui să servească, de asemenea, ca o formă de sensibilizare a populației cu privire la situația cu care se confruntă tinerii victime ale diverselor tipuri de abuz. 

Pentru a obține rezultatele preconizate în cadrul parteneriatului, vom organiza o serie de evenimente transnationale care să faciliteze înțelegerea problematicii și pregătirea specialiștilor care să susțină tinerii în acest proces:

 • Prima vizită de studiu va avea loc în România, unde CFCECAS va pregăti un program centrat pe metode de diagnosticare precoce a violenței și a celor mai bune practici de combatere și de răspuns. În cadrul acestei vizite de studiu, participanții vor avea oportunitatea de să viziteze instituții și organizații care  desfășoară activități de suport a tinerilor și posibilitatea de a dezbate împreună cu reprezentanții tinerilor, cu specialiși și politicieni pentru a analiza problema abuzului de putere și a violenței în rândul tinerilor;
 • Apoi, în timpul vizitei de studiu din Polonia, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety va împărtăși cele mai bune practici care vizează combaterea abuzului de putere față de femei tinere, participanții vor vizita organizațiile locale implicate în lupta împotriva violenței și vor participa la instruirea în domeniul comunicarii non-violente;
 • Următoarea vizită de studiu în Portugalia va aduce o prezentare despre intimidarea cibernetică în rândul tinerilor aflați în continuare în numele organizației AENIE, precum și a celor mai bune practici la locul de muncă pentru tineri. În plus, participanții vor avea posibilitatea de a experimenta un canal de televiziune inovator ce a fost premiat, în 2017, de către Agenția Națională Portugheză;
 • Cursul de pregătire, ce va fi organizat în Spania pentru 8 zile, va permite să explorăm subiectul diverselor forme de abuz în rândul grupurilor social-vulnerabile (cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitățile sau minoritățile). Participanții vor beneficia de pregătire în managementul emoțional necesar pentru a trata în mod adecvat violența și efectele acesteia, dar și pentru a lucra adecvat cu tinerele victime. 

Practicienii care participă la proiect vor dobândi noi competențe, metode de intervenție în situații de abuz de putere și violența împotriva tinerilor, vor obține cunoștințe despre legislația europeană și își vor consolida competențele interpersonale, culturale și lingvistice.

Tinerii implicați în proiect vor afla despre experințele tinerilor din alte țări și vor fi echipați cu strategii pentru a asigura un răspuns mai bun împotriva abuzului de orice fel. 

Organizațiile și instituțiile care participă direct sau indirect la proiect își vor consolida rețelele profesionale naționale și internaționale, își vor crește sfera de competențe sociale și expertiză și vor obține o perspectivă asupra noilor metode de lucru în domeniu.

În Polonia, Spania, Portugalia, Estonia și România și în comunitatea Uniunii Europene în general, ne așteptăm cu fermitate la creșterea gradului de conștientizare civică asupra abuzului de putere și a violenței în rândul tinerilor campanii de diseminare și prin activitatea directă a fiecărei instituții implicate în proiect.