Personalul furnizorilor de servicii sociale care intră în contact cu copiii sau cu persoanele vulnerabile este obligat să prezinte la locul de muncă un „certificat de integritate comportamentală“. Această prevedere trebuie respectată și de către voluntarii care desfășoară activități în cadrul furnizorilor de servicii sociale și intră în contact cu copiii sau persoanele vulnerabile. 

Obligativitatea este prevăzută în Legea 118/2019 privind „Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale“.   

În art. 18, alineatul 1 al legii se precizează că “instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligația de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală”.

La articolul 16 al legii este prevăzut faptul că persoana fizică poate obține propriul certificat de integritate comportamentală în aceleași condiții în care poate obține un certificat cazier judiciar. Certificatul de integritate comportamentală este valabil 6 luni de la data eliberării. Modelul certificatului de integritate comportamentală trebuie stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar în acest moment nu a fost publicat nici un HG care să prevadă acest model. 

Certificatul acesta se obține tot de la Poliție, din aceleaşi locuri în care se poate obține şi certificatul de cazier judiciar. Certificatul trebuie adaugat la dosarul arhivat la Resurse Umane. 

În acest moment nu este foarte clar dacă în practică Poliția este pregătită pentru eliberarea acestor certificate, dat fiind faptul că nu există un model care să fie pus la dispoziția acesteia. 

Legea a intrat în vigoare în data de 29 iunie 2019.

Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 522 din data de 26 iunie 2019.