În perioada 27-28 iunie 2019 are loc întâlnirea Grupului de Referință al Rețelei Sociale Europene (ESN) pentru Semestrul European. Grupul funcționează din 2014 ca un mijloc de dialog între Comisia Europeană și serviciile sociale publice.

Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS) este membru ESN și pregătește Raportul Anual pentru Servicii Sociale utilizat în cadrul Semestrului European!

Ana Rădulescu și Herbert Paulischin sunt parte din acest Grup.

Grupul include reprezentanți ai asociațiilor naționale de directori de servicii sociale, asistenți sociali și servicii sociale din cadrul autorităților regionale și locale.

În fiecare an, grupul urmărește ciclul de coordonare a politicilor cu statele membre, cunoscut sub numele de Semestrul European al Comisiei Europene.

Membrii grupului examinează în detaliu rapoartele de țară publicate de Comisie și își propun propriile analize și recomandări politice privind problemele sociale ale țărilor lor.

În 2019, grupul a decis să se concentreze asupra a trei aspecte importante care afectează în prezent serviciile sociale publice din țările europene, cum ar fi sărăcia și protecția socială, calitatea serviciilor sociale și locuințele și persoanele fără adăpost.

În întâlnirea anuală, Grupul are ocazia de a discuta cu Comisia în cadrul unei reuniuni anuale. Această reuniune oferă, de asemenea, șansa Grupului de a se angaja într-o platformă reciprocă de învățare și de schimb reciproc, discutând probleme sociale comune în țările lor.

În acest an, Grupul se va concentra asupra celor trei aspecte importante pentru serviciile sociale publice, precum și asupra oportunităților de investiții în programe de incluziune socială în cadrul viitorului cadru financiar multianual al UE (CFM).

Raport anual conține profilurile individuale ale țărilor și recomandări de politică publică.

ESN colaborează, de asemenea, cu Observatorul Social European (OSE), care oferă o analiză transnațională a problemelor descrise de Grup.

Acest raport este finalizat în toamna fiecărui an și este împărtășit cu Comisia pentru a se alătura în următorul ciclu al semestrului european.

CFCECAS va publica aici Raportul pentru România și pentru celelalte țări Europene.