PROIECT: ”Building alternative attitudes: an effective response to bullying”

Proiectul finanțat finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus + 2019


LINK:

Curs: Construirea atitudinilor alternative ca răspuns eficient la bullying, 5-12 mai 2019


LINK:

Seminar: Bullyingul în organizațiile furnizoare de servicii sociale, 30 iunie 2019


Obiectivele proiectului:

– dobândirea de competențe necesare specifice standardului de lucrător de tineret și competențe specifice identificării și adresării fenomenuluilui bullying și cyberbullying în cadrul comunităților din care cei 28 de participanți lucrători de tineret fac parte din cele 7 țări partenere;

– creșterea nivelului la care materialele oferite de Comisia Europeană și Consiliul Europei sunt folosite în comunitățile locale, prin sprijinirea participanților în înțelegerea și utilizarea acestora după terminarea mobilității lucrătorilor de tineret;

– consolidarea simțului de inițiativă și a gândirii critice pentru 28 de participanți din cele 7 țări partenere, în vederea creșterii calității serviciilor oferite;

– susținerea organizațiilor partenere în creșterea capacității organizatorice și a calității activităților implementate;

Obiectivele proiectului susțin obiectivele programului Erasmus+ pentru dezvoltarea de atitudini și comportamente sociale adecvate a tinerilor din medii defavorizate prin pregătirea lucrătorilor de tineret pentru a implementa activități de educație non-formală pentru reducerea comportamentelor abuzive și a efectelor bulliying-ului.

Mobilitatea pentru lucrătorii de tineret cuprinde 28 de participanți din 7 țări membre ale Uniunii Europene, lucrători de tineret ce lucreaza în unul din domeniile: educație și formare, tineret, cultură sau servicii sociale. Profilul lucrătorului de tineret la nivel european permite flexibilitate în alegerea sarcinilor pe care acesta vrea să le desfășoare. Acești practicieni sunt la început de drum și lucrează cu tineri din medii defavorizate, în comunități sărace și/sau defavorizate, cu bariere sociale puse în fața tinerilor.