În perioada 6-14 iunie 2019, trei persoane – reprezentante ale CFCECAS – vor participa la seminarul ”Can be fair”.

Seminarul are loc în Lentini, Sicilia, Italia, iar limba de comunicare este engleza.

Selecția asistenților sociali va fi realizată de către CFCECAS în perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2019. Selecția va fi făcută dintre colaboratorii CFCECAS și membrii ASproAS. Costurile pentru participarea la seminar sunt acoperite prin intermediul proiectului.

Seminarul organizat în Italia va aduce împreună 21 de practicieni în domeniul socio-educațional din 7 țări europene, pentru a dezbate și dezvolta instrumente specifice de educație non-formală pentru copiii și tinerii cu dizabilități. Această întâlnire reprezintă un prim pas în dezvoltarea unui parteneriat strategic de durată ce are ca și scop uniformizarea metodologiei folosite în educația copiilor și tinerilor cu dizabilități la nivel european.

Partenerii care implementează proiectul sunt din următoarele țări: România, Italia, Letonia, Turcia, Grecia și Bulgaria. CFCECAS este partener în acest proiect.

Proiectul este finanțat prin Programul Erasmus+ în perioada ianuarie – septembrie 2019.

Director de proiect: Mădălina Manea

Contact: contact@cfcecas.ro