Program de formare de formatori organizat în Armenia

CFCECAS a organizat, la solicitarea Asociației Asistenților Sociali din Armenia, un program de formare de formatori (TOT). Acesta este primul program de formare de formatori în domeniul asistenței sociale din Armenia și echipa CFCECAS a fost onorată să fie implicată.

Programul de formare a inclus:

  • pregătirea în domeniul metodelor și tehnicilor utilizate în practica asistenței sociale;
  • tehnici de formare în asistența socială;
  • standarde de calitate în serviciile sociale;

CFCECAS va continua susținerea asistenților sociali din Armenia în procesul de profesionalizare a serviciilor sociale.

Mulțumim asistenților sociali și Asociației Asistenților Sociali din Armenia pentru contribuția deosebită la succesul acestui program de formare.