Cursul de pregătire continuă are ca obiectiv dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi pentru creșterea performanței și pentru managementul echipei.

Cursul vizează tematici precum:

  • stiluri și procese de management;
  • alocarea optimă a resurselor și a echipei pentru respectarea timpului de intervenție în cazurile administrate de serviciu;
  • managementul cunoașterii și transferul în cadrul echipei;
  • oferirea feedback-ului într-o manieră constructivă și stimulativă în vederea îmbunătățirii performanței;
  • dezvoltarea unor strategii și abordări noi pentru soluționarea disfuncționalităților în serviciu;
  • identificarea stereotipiilor și a tiparelor disfuncționale și abordarea eficientă a problemelor;
  • dezvoltarea unui stil de management participativ;
  • acreditare și licențiere.

FORMATORI: Lucian CACIAMAC & Adela ȘETET

Cursul are un total de 21 de ore și se adresează șefilor de centre, șefilor de servicii sociale, coordonatorilor de activități sau managerilor de caz.

Cursul este structurat conform noilor cerințe privind formarea profesională a adulților care impun o tehnică de învățare bazată pe aplicații practice. Această îmbinare facilitează înțelegerea informațiilor teoretice și este oferită cu scopul de a răspunde nevoilor participanților de a aplica efectiv ceea ce li se oferă în partea teoretică.

La finalizarea cursului de pregătire, cursanții vor primi din partea CFCECAS un atestat de participare, necesar pentru acreditarea sau reacreditarea serviciilor.

Pentru înscriere și informații suplimentare (locație, taxă de participare, program) puteți trimite un email la adresa: office@cfcecas.ro.

Înscrieri se pot face până pe data de 09 octombrie 2018. 

Persoană de contact:

Adela Șetet

Vă așteptăm!