Convenția Anuală pentru Creștere Incluzivă, organizată de către Comisa Europeană, schimbă direcția serviciilor sociale în Europa

Convenția Anuală pentru Creștere Incluzivă (The Annual Convention for Inclusive Growth), organizată de către Comisia Europeană în 27 Aprilie 2018 la Bursel, a avut în centru discuțiilor și a dezbaterilor tema serviciilor sociale și a serviciilor de ocupare pe piața muncii.

Centrul de Formare și Evaluare în Asistența Socială (CFCECAS), membru al Rețelei Europene Sociale (ESN), a fost invitat să prezinte modul în care asigurăm și considerăm calitatea în serviciile sociale în prezent, dar mai ales modul în care ne pregătim pentru funizarea serviciilor în următorii 20 de ani.

Discuțiile din cadrul Convenției reconsideră modul în care sunt concepute, evaluate și furnizate serviciile sociale. Ana Rădulescu, reprezentatul CFCECAS în cadrul Convenției, a facilitat discuțiile în cadrul atelierului privind calitatea serviciilor sociale.

Lumea este într-o permanentă schimbare. Iar noi trebuie să schimbăm abordarea serviciilor sociale pentru a le menține adaptate la problemele oamenilor și a produce impactul de care oamenii au nevoie pentru a avea o viață socială și economică activă.

Serviciile sociale au rolul de a crește reziliența oamenilor

Atelierul de lucru – Enabling and Supporting Role of Social Services – organizat în cadrul Convenției, la care CFCECAS a avut o contribuție semnificativă, a inclus dezbateri pe baza următoarelor întrebări:

  • Cum să îmbunătățim accesul la serviciile sociale a celor care au real nevoie? Cum ne asigurăm că ajungem la persoanele care au nevoie de servicii și să ne adaptăm suportul pe care ar trebui să îl oferim? Care este rolul ONG-urilor și al administrației publice în dezvoltarea unor abordări adecvate, inovative și flexibile? Cum poate fi sporită cooperarea dintre acești actori în vederea creșterii diversității și adaptării serviciilor?
  • Care sunt cele mai importante aspecte privind calitatea în furnizarea serviciilor sociale? Care sunt actorii responsabili pentru asigurarea calității? Cum să consolidăm cooperarea dintre furnizorii de servicii și administrațiile publice în vederea asigurării calității? Cum putem să facem trecerea de la standardele cantitative de măsurare a calității la standarde calitative? Cum influențează această schimbare procesul de externalizare a serviciilor sau procesul de achiziție publică?
  • Cum să planificam, să implementăm și să monitorizăm calitatea serviciilor sociale? Care sunt actorii care trebuie incluși în acest proces de dezvoltare a standardelor de calitate? Cum să măsurăm impactul serviciilor sociale și cum să asigurăm un proces unitar de monitorizare a standardelor calitative?
  • Care sunt provocările viitoare generate de modificările sociale și economice? Cum ar putea serviciile sociale să se pregătească pentru aceste provocări? Care sunt aspectele ce ar trebui considerate în raport cu managementul performanței și cu avantajele digitalizării?

Pentru a consulta agenda Convenției vă recomandăm următorul link:

Annual Convention for Inclusive Growth 2018 – #ACIG2018

 

Dintre argumentele transferate Comisiei Europene din partea atelierului de lucru – Enabling and Supporting Role of Social Services – selectăm câteva:

@ Reconsiderarea standardelor de calitate a serviciilor și reorientarea lor de la indicatorii cantitativi spre indicatorii calitativi. Comisia Europeană a preluat recomandarea de a revizui Voluntary European Framework for Quality Social Services (SPC, 2010);

@ Investiția în creșterea accesibilității serviciilor sociale astfel încât să ajungă la cei care au nevoie de suport;

@ Includerea co-producției în concepția serviciului social și în standardele de calitate. Dacă participarea beneficiarilor la servicii vizează adaptarea strategiei lor de intervenție, co-producția vizează colectarea feedback-ului privind eficiența și eficacitatea serviciilor și ajustarea conceptului și a strategiei de furnizare a serviciului în baza acestuia;

@ Creșterea flexibilității serviciilor sociale spre inovare, astfel încât să răspundă nevoilor oamenilor;

@ Dezvoltarea argumentării știinifice a standardelor de calitate bazate pe indicatori calitativi și analiza impactului serviciilor sociale. Schimbarea socială influențează furnizarea serviciilor sociale. ONG-urile sunt flexibile în inovare, dar trebuie să asigure un cadrul științific pentru standardele de calitate propuse sau utilizate;

@ Asocierea serviciilor sociale și a servicilor de ocupare într-o abordare integrată;

@ Reconsiderarea schemelor de finanțare a serviciilor sociale. Această reconsiderare implică și ESF+ sau Erasmus+. De asemenea, s-a solicitat crearea unei linii adaptate de finanțare care să fie mai ușor accesibilă la nivel local;

Mesajul Comisiei Europene a fost foarte clar. Comisia Europeană și autoritățile Statelor Membre nu pot implementa Pilonul Drepturilor Sociale fără suportul ONG-urilor, iar implicarea ONG-urilor în crearea și furnizarea serviciilor sociale este o realitate.  

Pentru a crește capacitatea serviciilor sociale este necesar să existe un schimb de experiență a practicilor în domeniul. Și aici s-a vorbit de altă abordare: de la schimbul de bune practici la schimbul de practici. Dacă din bunele practici ne inspirăm, din practicile mai puțin reușite, învățăm. Iar ceea ce reprezintă o nereușită într-o țară, poate inspira sau deveni practică în altă țară.

CFCECAS va continua să contribuie la dezvoltarea standardelor de calitate a serviciilor sociale la nivelul Comisiei Europene și va asigura transferul informației și a cunoștințelor către serviciile publice din România. Abordările dezbătute la nivel European vor fi incluse de către CFCECAS în cursurile furnizate, dar și în tematicile Conferinței Naționale de Asistență Socială, pentru a oferi serviciilor sociale din România posibilitatea să țină pasul cu dezvoltarea globală.


LINK Pictures – The Annual Convention for Inclusive Growth