VIZITĂ DE STUDIU – CFCECAS organizează în aprilie o vizită de studiu în serviciile de asistență socială din România pentru personal din serviciile sociale din alte țări

CFCECAS organizează o vizită de studiu în serviciile sociale publice și private din România pentru partenerii săi din Austria și Rusia. Vizita de studiu este organizată în cadrul proiectului de cercetare Reziliență și competențe sociale.

Vizita de studiu se organizează cu suportul partenerilor noștri de la SOS Satele Copiilor București și DGASPC Sector 4, parteneri care au susținut și realizarea interviurilor cu tinerii și copii care au beneficiat de suport în cadrul programelor desfășurate de către aceștia. Interviuri au mai avut loc în cadrul serviciilor oferite de către DGASPC Sector 2.

Cercetarea vizează identificarea factorilor care influențează dezvoltarea rezilienței și are ca finalitate propunerea de modele de intervenție ale asistenților sociali și ale serviciilor sociale din aria protecției sociale și propuneri de modificare a abordărilor politicii sociale pentru a susține și crea un sistem orientat către dezvoltarea rezilienței copiilor.

Prin această vizită de studiu ne propunem să le prezentăm partenerilor din Austria și Rusia servicii sociale în cadrul cărora tinerii și copii au găsit resurse pentru a se dezvolta armonios și care au susținut dezvoltarea rezilienței.


Parteneri internaționali:

Volkshilfe Austria, FH Eisenstadt – (Facultatea de Asistență Socială din Eisenstadt);

Verein für bemächtigende Sozialforschung, Salzburg (Asociația de Cercetari Sociale);

Departamentul de Sociologie și Științe Politice, Facultatea de Cultură și Sociologie Salzburg;

Universitatea de Stat din St. Petersburg;

Serviciul social pentru copii și tineri, Graz.


Perioada de desfășuarare a cercetării: 2016-2018.