logo

Din 2017, CFCECAS este membru al European Social Network, o retea pentru serviciile sociale publice locale din Europa.
ESN este o organizatie sustinuta prin Programul Uniunii Europene pentru Ocuparea Fortei de Munca si Inovare Sociala "EaSI" 

http://www.esn-eu.org 

 

 

puzzle

 

Programul de supervizare pentru sefi servicii, sefi centre, coordonatori de activitati 

 

 

Potrivit procedurilor de implementare a standardului 12 din Ordin nr. 288 din 06/07/2006, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 24/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului, coordonatorii serviciilor si alti specialisti angajati ai furnizorului de servicii care desfasoara activitati de supervizare interna beneficiaza de cel putin 42 de ore de formare continua in acest domeniu.

Necesitatea supervizarii externe se regaseste si in cerintele standardelor minime de calitate si este conditie pentru acreditatea si reacreditarea serviciilor.

 

Cine poate sa beneficieze de acest program de supervizare?

La acest program de supervizare pot sa participe sefii si coordonatorii de centre si servicii care au in fisa postului responsabilitati legate de coordonarea unei echipe de lucru sau activitati de evaluare a performanetelor profesionale.

 

Cate ore dureaza procesul de supervizare?

CFCECAS ofera un program de supervizare profesionala individualizat ce poate fi derulat intre 48-96 ore de supervizare, din care:

  • 48 de ore centrate pe administrare si management eficient;
  • 48 de ore centrate pe pregatirea procesului, cunostintelor si a instrumentelor pentru a oferi supervizare interna.

Care sunt etapele procesului de supervizare?

  • Autoevaluarea tematicii incluse in programul individualizat de supervizare;
  • Pregatirea planului individualizat de supervizare;
  • Derularea sesiunilor de supervizare;
  • Pregatirea raportului de supervizare si a recomandarilor pentru urmatoarele programe de supervizare;
  • Evaluarea finala a programului de supervizare si oferirea documentatiei care atesta participarea la programul de supervizare;
Cum se deruleaza sesiunile de supervizare?

Programul de supervizare se deruleaza prin sesiuni face-to-face si sesiuni de lucru online. Alternarea sesiunilor de supervizare face-to-face cu supervizarea online permine adaptarea planului individualizat de supervizare la programul de munca a persoanei supervizate.

Unde sunt derulate sesiunile de supervizare?
Programul de supervizare este derulat in apropierea locului de munca al persoanei supervizate.

Care sunt ariile abordate in supervizare?

Pentru domeniul centrat pe administrare si management eficient, CFCECAS urmeaza cele 8 principii ale calitatii:

Orientarea catre persoanele asistate: corelarea obiectivelor centrului cu necesitatile persoanelor care beneficiaza de suport, utilizarea instrumentelor si tehnicilor de evaluare a satisfactiei persoanelor asistate, organizarea conferintelor de caz cu personalul si utilizarea feedback-ului pentru a orienta practica serviciului;

Lidership: alocarea si realocarea sarcinilor de lucru, inregistrarea rezultatelor, transferul experientei de lucru in echipa, aplicarea unui sistem clar si transparent de recompensa a personalului din serviciu si un sistem eficient de suport pentru angajati, prevenirea comportamentelor care nu sunt etice si a consecintelor acestora;

Implicarea personalului: oferire de feedback intr-o maniera constructiva si stimulativa in vederea imbunatatirii performantei ulterioare, activarea angajatilor pentru a participa la deciziile care afecteaza serviciul, transparenta in luarea unei decizii, capacitatea de a administra conflicte;

Abordarea bazata pe procese; modul optim de alocare a resurselor, capacitatea de management a riscurilor;

Abordarea sistemica: dezvoltarea unei gandiri flexibile si dezvoltarea rapida a unei strategii pentru rezolvarea problemelor aparute in functionarea serviciului / centrului;

Imbunatatirea continua: evaluarea nevoilor de formare profesionala in acord cu cerintele de lucru ale fiecarui angajat al serviciului;

Luarea deciziilor pe baza faptelor si rezolvarea situatiilor neprevazute cu operativitate;

Relatii avantajoase cu partenerii: planificarea de activitati care sa creeze valoare pentru toate partile implicate.

Pentru domeniul centrat pe pregatirea procesului, cunostintelor si a instrumentelor pentru a oferi supervizare interna:

§  Pregatirea unui plan de supervizare in raport cu cerintele locului de munca al persoanei supervizate si cu nevoile acesteia de dezvoltare profesionala;

§  Elaborarea instrumentelor utilizate in procesul de supervizare si evaluare;

§  Pregatirea unor tehnici adecvate procesului de invatare prin supervizare;

§ Dezvoltarea unui sistem de autoevaluare pentru monitorizarea evolutiei profesionale pe parcursul procesului de supervizare.

La solicitare, CFCECAS poate crea programe personalizate de supervizare, in functie de nevoile fiecarei institutii, organizatii sau persoane. 

Inapoi la pagina principala a programului de supervizare