logo

Din 2017, CFCECAS este membru al European Social Network, o retea pentru serviciile sociale publice locale din Europa.
ESN este o organizatie sustinuta prin Programul Uniunii Europene pentru Ocuparea Fortei de Munca si Inovare Sociala "EaSI" 

http://www.esn-eu.org 

 

 

Supervizare V1-3

Programul de supervizare oferit personalului de interventie: manageri de caz, responsabili de caz, asistenti sociali, educatori, personal care intervine in evaluarea si asistenta copiilor si adultilor care beneficiaza de servicii sociale.    

 

Supervizarea externa asigurata de catre CFCECAS este realizata in baza Standardului 12 din Ordin nr. 288 din 06/07/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 24/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului.

Potrivit procedurilor de implementare a Standardului 12, furnizorii de servicii au obligatia de a asigura supervizarea interna si externa a managerilor de caz si responsabililor de caz.

Necesitatea supervizarii externe se regaseste si in cerintele standardelor minime de calitate si este conditie pentru acreditarea si reacreditarea serviciilor.

Cine poate sa beneficieze de acest program de supervizare?

La acest program de supervizare pot sa participe manageri de caz, responsabili de caz, asistenti sociali din serviciile sociale publice sau private, personalul din serviciile sociale care are responsabilitati sa lucreze in echipa de interventie.

 

Cate ore dureaza procesul de supervizare?
CFCECAS ofera un program de supervizare profesionala individualizat ce poate fi derulat intre 48-96 ore de supervizare, din care:
 • 48 de ore centrate pe protectia copilului si pe identificarea factorilor de risc pentru abuz, neglijare, separarea copilului de familia sa;
 • 48 de ore centrate pe managementul de caz, administrarea eficienta a cazurilor si dezvoltare personala; 
Care sunt etapele procesului de supervizare?
 • Autoevaluarea tematicii incluse in programul individualizat de supervizare;
 • Pregatirea planului individualizat de supervizare;
 • Derularea sesiunilor de supervizare;
 • Pregatirea raportului de supervizare si a recomandarilor pentru urmatoarele programe de supervizare;
 • Evaluarea finala a programului de supervizare si oferirea documentatiei care atesta participarea la programul de supervizare.

Cum se deruleaza sesiunile de supervizare?

Programul de supervizare se deruleaza prin sesiuni face-to-face si sesiuni de lucru online. Alternarea sesiunilor de supervizare face-to-face cu supervizarea online permite adaptarea planului individualizat de supervizare la programul de munca a persoanei supervizate.

Unde sunt derulate sesiunile de supervizare?

Programul de supervizare este derulat in apropierea locului de munca al persoanei supervizate. Persoanele supervizate nu trebuie sa calatoreasca. 

Care sunt ariile abordate in supervizare?
 

Pentru domeniul centrat pe managementul de caz, administrarea eficienta a cazurilor si dezvoltare personala:

 • tehnici de evaluare a cazului si de analiza a problemelor sociale;
 • stabilirea prioritatilor de interventie pentru a raspunde nevoilor beneficiarului;
 • tehnici de motivare si implicare a beneficiarilor in solutionarea cazurilor;
 • formularea clara si concisa a obiectivelor masurabile prin consultarea membrilor echipei multidisciplinare;
 • respectarea limitelor de competenta stabilite pentru fiecare membru al echipei;
 • program detaliat de derulare a activitatilor;
 • stabilirea limitelor personale si profesinale in administrarea cazurilor;
 • prioritizarea corecta a scopurilor personale si a celor profesionale;
 • evaluare corecta a nivelului motivatiei profesionale;
 • evaluare corecta a nivelului propriilor competente;
 • stabilirea obiectivelor profesionale pe termen scurt, mediu si lung.

 

Pentru domeniul centrat pe protectia copilului si pe identificarea factorilor de risc pentru abuz, neglijare, separarea copilului de familia sa:
 • administrarea atasamentului la copil si a relatiilor din familie;
 • tehnici de evaluare a abuzului asupra copiilor;
 • planificarea unei evaluari pentru identificarea formelor de abuz asupra copilului;
 • planificarea unei interventii in cazul abuzului asupra copilului;
 • administrarea plasamentului copilului victima sau martor la violenta in familie;
 • modalitati de interactiune si de lucru cu copilul care are o istorie de abuz;
 • metode de pregatire a familiei care trece prin procesul separarii de copil;
 • tipuri de activitati care faciliteaza reintegrarea copilului in familie.

La solicitare, CFCECAS poate crea programe personalizate de supervizare, in functie de nevoile fiecarei persoane, dar si de capacitatea financiara.  

Inapoi la pagina principala a programului de supervizare